Hla mus rau cov ntsiab lus
1 min nyeem

Pioneer Xovxwm | Editorial: Qhov muag ntawm cov vaj tse pheej yig rau cov tsev neeg ua haujlwm

Cov thawj tshiab hauv ob lub Nroog Ntxaib tau pom tseeb tias cov tsev uas pheej yig tshaj plaws yog cov tseem ceeb tshaj plaws rau lawv cov chaw khiav dej num. Tab sis dab tsi yog ib tus tswv zos ua txog ib qho teeb meem loj thiab txoj hauv kev li no? Peb nug ob tug kws tshaj lij tsev tsis muaj vaj tse - Paul Williams ntawm Minneapolis-based Kev Tshaj Tawm rau Kev Ua Liaj Ua Teb thiab Deidre Schmidt ntawm St. Paul raws li CommonBond Communities - thiab cov kev pom zoo uas lawv muab yog cov lus qhuab qhia.

Featured: Project for Pride in Living thiab CommonBond Communities yog McKnight cov neeg kawm ntawv.

Nyeem tag nrho tsab xov xwm

Ntsiab lus: Cheeb Tsam & Zej Zog

Peb Hlis 2018

Hmoob