Nov 2009 - Cov ntawv sau qhia txog Boehlke lub cwj pwm raws li tus yeeb yam ua yeeb yam, tus keeb kwm ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab thawj cov duab.