CCRP txhawb kev tshawb nrhiav AEI uas yog siv los ntawm cov neeg ua liaj ua teb thiab cov zej zog los txhim kho khoom tsim tau, khoom noj khoom haus, thiab livelihoods. Tshaj li cov kev hloov no, ntau lub tswv yim tshawb fawb uas AEI qhia - tus neeg ua liaj ua teb thiab cov tswv cuab hauv kev tshawb nrhiav, kev koom ua ke ntawm thoob ntiaj teb thiab hauv zej zos kev paub, kev sib koom tes thiab kev sib koom tes ntau pabcuam - pab kev txhim kho kev sib haum xeeb. Raws li cov neeg hauv zej zog tsim tes hauj lwm los ntawm CCRP cov hauj lwm, lawv pab txhawb txoj kev lag luam thiab kev coj noj coj ua ntawm cov zej zog nyob deb nroog.