Hloov tshiab Ceres, co-nyiaj los ntawm McKnight. Daim ntawv tshaj tawm no qhia cov neeg lag luam nrog cov kev taw qhia thiab cov ntaub ntawv hais txog kev ntsuam xyuas cov dej muaj feem xyuam ntawm cov khoom ntiag tug hauv cov khoom noj khoom haus, dej haus, cov nqaij thiab cov khoom ua liaj ua teb. Daim ntawv tshaj tawm yog teeb txheeb los qhia cov neeg lag luam los ntawm cov dej haj yam muaj kev cuam tshuam nrog cov kev lag luam thiab ua ib qho tshwj xeeb ntawm cov khoom ntiag tug ntawm 37 lub tuam txhab cov zaub mov loj rau ntawm cov neeg siv dej tswj.