Lub Rau Hli 13, 2016

Ib feem ntawm McKnight's Food for Thought series, ib qho kev sau ntawv tshiab ntawm Jay Walljasper tshawb txog cov sijhawm thiab cov nyom hauv Brainerd, Fergus Falls, thiab lwm cov zej zog nyob rau sab qaum teb hnub poob ntawm Minnesota.