Thaum xyoo 2018 xaus, nonpartisan, thoob plaws xeev Minnesota Lub Tsev Haujlwm Pab Pawg Vaj Tse teeb tsa rau 6 lub hom phiaj ntev thiab txhawb kev txhawb nqa kom txhua tus neeg muaj chaw nyob. Minnesotans tab tom ua haujlwm los nthuav thiab tiv thaiv cov khoom pheej yig thiab muaj cov tsev nyob hauv zej zog thoob plaws hauv xeev. Txoj cai tswjfwm thiab kev ua haujlwm sib txawv muaj nyob los tsim txoj haujlwm uas ua haujlwm. Daim Scorecard thoob plaws lub xeev no Txoj kev vam meej pem hauv ntej soj ntsuam cov ntaub ntawv los cim rau Minnesota qhov kev kawm tau tag nrho ntawm rau 6 lub hom phiaj tseem ceeb uas tsim los ntawm Minnesota Cov Haujlwm Pab Pawg Koom Tes. Nws tseem qhia txog cov kev coj ua tshiab thiab cov kev hloov pauv tshiab uas tseem tsis tau pom nyob hauv cov ntaub ntawv loj.