Lub Kaum Ib Hlis 2010 - Cov ntawv sau txog Armajani lub peev xwm ua ib tus kws tshaj lij thiab cov neeg pej xeem, ib daim duab ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab cov duab.