Hais txog cov teeb meem hauv cheeb tsam tseem ceeb thiab txhim kho cov kev noj qab haus huv ntawm cov neeg muaj feem raug mob hauv Cambodia, Tebchaws Nplog, thiab Nyab Laj.