The Minnesota Chamber Foundation tau tso tawm ib daim ntawv tshaj tawm, "Qhov Kev Koom Tes Nyiaj Txiag Pab Cov Neeg Nkag Tebchaws nyob hauv Minnesota." Daim ntawv tshaj tawm tau hais tawm cov txiaj ntsig zoo li cov neeg siv khoom, tib neeg cov peev nyiaj, thiab cov neeg them se. Nws pom tias cov neeg tuaj txawv teb chaws txuas lub xeev rau kev lag luam hauv ntiaj teb los ntawm kev tsim kev lag luam thiab kev txawj ntse hauv kev lag luam tseem ceeb. Sij hawm dhau los, cov neeg tsiv teb yog upwardly txawb, nce tawm ntawm cov neeg txom nyem, thiab muaj kev ua haujlwm ntxiv thiab hauv tsev siab tus nqi.

Daim ntawv tshaj tawm suav nrog cov nyiaj thib ib los ntawm cov neeg tuaj txawv teb chaws thiab cov tswv ntiav lag luam uas muaj kev lag luam zoo vim yog cov neeg tuaj txawv teb chaws tuaj ua haujlwm.