Elizabeth McGeveran, peb feem ntau nqis peev pab tus thawj coj, muaj kev xav txog tias kev sib tw ua lag luam ua tau zoo li cas thiab qhov chaw nws yuav tsum tau taws Rov 76 ntawm Podcast: 'Sib pauv ntawm Goldman Sachs.'