Hla mus rau cov ntsiab lus
1 min nyeem

Southwest Journal | Tawm tswv yim sib kho sai sai-paced evictions

Christopher Mendez qeeb nws them nqi xauj tsev ntawm nws lub tsev nyob ze Lyndale, nws tsuas pom tias dab tsi yuav tshwm sim. Xauj tau them rau hnub tim ntawm lub hli. Nws tuaj hauv tsev los ntawm kev ua haujlwm ntawm lub 6th mus nrhiav nws daim ntawv ceeb toom ntawm nws lub qhov rooj: Yog tias nws tsis them nyiaj hauv 24 xuab moos, yuav raug muab rho tawm.

Hais txog: Kev Sib Tham Txog Kev Sib Tham Txog Kev Taug Kev Sib Tham, Cov Neeg Tawm Tsam Tswv Yim Pab Dawb, thiab Minneapolis Public Housing Authority yog McKnight cov neeg kawm ntawv.

Nyeem tag nrho tsab xov xwm

Ntsiab lus: Cheeb Tsam & Zej Zog

Lub Plaub Hlis 2018

Hmoob