Hla mus rau cov ntsiab lus
1 min nyeem

Spectrum | Huda Zoghbi: Kev tshuaj ntsuam txog noob caj noob ces qib tom ntej

Tag nrho cov haujlwm ntawm kev tshaj lij hauv ntau tshaj peb lub xyoos, Huda Zoghbi, PhD, tau yeej yuav luag txhua qhov kev tshawb fawb biology thiab kev tshawb fawb hauv neuroscience uas muaj. Ntau tshaj li ntawm 20 xyoo txij li thaum nws nrhiav tau lub noob qab ntawm Rett syndrome, nws tseem siv lub tshuab laser tsom mus rau kev qhib lub zais ntshis thiab nrhiav kev kho zoo.

Zoghbi thiab nws pab neeg tau tshawb fawb txog ntau yam kev kho mob rau cov neeg uas muaj tus mob Rett syndrome, suav nrog kev kho mob caj ces thiab kev qhuab qhia cwj pwm thaum ntxov.

Tshwj xeeb: Huda Zoghbi yog pab pawg thawj coj ntawm McKnight Endowment Fund rau Kev Ntshav.

NYEEM LUB TAG NRHO COV NTAWV

Ntsiab lus: McKnight Endowment Fund rau Neuroscience

Lub 7 hli 2021

Hmoob