David Nicholson koom nrog McKnight thaum Lub Cuaj Hli 2020 li Vibrant & Cov Zej Zog Muaj Sib Luag (Zej Zog) tus thawj coj txoj haujlwm. Lub Zej Zog txoj haujlwm muaj lub hom phiaj txhim kho lub neej tom ntej rau txhua qhov Minnesotans nrog sib koom zog, kev vam meej, thiab koom tes.

Hauv peb lub xyoos dhau los, David tau ua haujlwm los tsim kev hloov pauv hauv zej zog los ntawm kev coj noj coj ua hauv zej zog thiab kev tsim kho hauv zej zog. Nws tau ua haujlwm hauv kev coj noj coj ua hauv ntau qhov chaw tsis muaj txiaj ntsig thiab kev sib koom tes pab nyiaj txiag.

Yog tus thawj coj ntawm rau Headwaters Foundation rau Kev Ncaj Ncees, Minnesota thaj chaw kev ncaj ncees hauv zej zog, nws tau tsom mus rau kev tsim kev tswj hwm tib neeg thiab nrhiav cov ntsiab lus ntawm cov kev sib tshuam ntawm cov pab pawg sib txawv thiab kev txaus siab. Nws qhia txog cov Muab Haujlwm Project nkag rau hauv Minnesota, cov qauv kev pab cuam muaj tswv yim tshiab uas coj ntau pab pawg, ntau pab pawg neeg sib koom ua ke nyob rau hauv zej zog-koom kev pab nyiaj pub dawb.

Thaum ntxov hauv nws txoj haujlwm, David tau ua tus thawj coj ntawm cov haujlwm ntawm lub Ain Dah Yung (Peb Lub Tsev) Chaw, kev coj noj coj ua nyob rau hauv chaw pabcuam rau cov yim neeg thiab cov tub ntxhais hluas. Nws kuj tau siv tsib xyoos los ua kev cai lij choj hauv tsoomfwv lub xeev ua tus thawj coj ntawm lub Cov Nyiaj Pab Rau Menyuam Yaus, qhov kev pab cuam uas koom tes nrog cov zej zog hauv zej zog kom xaus kev tsim txom menyuam yaus.

David tau ua haujlwm rau pawg thawj coj saib tsis tau nyiaj ntau tshaj 20 xyoo, 10 ntawm lawv hauv pawg thawj coj saib xyuas. Nws kuj tau ua hauj lwm rau hauv lub teb chaws pab pawg neeg pab nyiaj txiag, tshwj xeeb tshaj yog rau cov qub Nyiaj Txiag Sib Pauv, kev koom tes hauv tebchaws ntawm 17 lub hauv paus kev ncaj ncees.