Renee Richie tau koom nrog McKnight thaum lub Tsib Hlis 2006 ua tus pabcuam pabcuam nrog Pab Pawg Hauv Cheeb Tsam & Cov Zej Zog. Renee tam sim no tswj hwm cov txheej txheem nyiaj pab rau pab pawg Vibrant & Equitable Communities. Nyob rau hauv lub luag hauj lwm no, nws tuav grantmaking logistics - daws teeb meem cov lus nug los ntawm cov neeg thov kev pab, thiab xyuas kom meej database ruaj ntseg thiab them nyiaj rau cov neeg tau txais kev pab. Nws tseem tswj hwm cov peev nyiaj pab.

Renee xav tias muaj hmoo heev los ua haujlwm ntawm McKnight. Hauv nws cov lus, nws ua haujlwm nrog ib pab pawg neeg ua haujlwm zoo thiab ua tsaug rau kev hwm ntawm kev ntsib ntau tus neeg thiab cov koom haum ua haujlwm zoo thoob plaws hauv lub xeev.

Renee loj hlob nyob rau hauv ib lub tsev noj mis nyuj hauv Faribault, Minnesota. Thaum cov nyuj no mus lawm, lub liaj teb yog tsev rau ib tug nees luav thiab llama. Thaum tsis ua haujlwm, Renee tuaj yeem pom ua vaj, nyeem ntawv, ntaus pob, lossis tsuas yog nyiam sijhawm sab nraum zoov.