CCRP គាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់ AEI ដែលអាចអនុវត្តដោយកសិករនិងសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងជីវភាពរស់នៅ។ ក្រៅពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងទាំងនេះគោលការណ៍ស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែល AEI តំណាង - ការចូលរួមរបស់កសិករនិងភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវការធ្វើសមាហរណកម្មនៃចំនេះដឹងសកលនិងមូលដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពហុភាគី - ជួយពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម។ ក្នុងនាមជាប្រជាជនមូលដ្ឋានកសាងបណ្ដាញតាមរយៈគម្រោង CCRP ពួកគេជួយធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៃសហគមន៍ជនបទមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ។