បង្កើនបរិមាណនៃទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាននិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

ការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទដែលមានតំលៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារឆ្លងកាត់វិសាលភាពប្រាក់ចំណូលគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែលមានភាពរស់រវើកនិងមាននិរន្តភាព។ មានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់លំនៅដ្ឋាននៅរដ្ឋមីនីសូតានិងអ្នកបើកបរដំបូងនៃតម្រូវការលំនៅដ្ឋាននោះគឺការពង្រីកមូលដ្ឋានការងារនៅក្នុង Minneapolis-St ។ តំបន់ប៉ុល។

សព្វថ្ងៃតំបន់តំបន់ភ្លោះទីក្រុងប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតជាមួយទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងឈីកាហ្គោស៊ីអេថលនិងដនវឺរហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងតម្លៃផ្ទះសម្បែងនិងភាពមានផ្ទះសម្បែង។ ប៉ុន្ដែកាន់តែខ្លាំងឡើងតំបន់នេះនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយ Austin, Nashville និង St. Louis ដែលជម្រើសផ្ទះសម្បែងមានតំលៃសមរម្យនិងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីតំបន់ Twin Cities ។ តំបន់ដែលមានមិត្តភក្ដិនិងក្បែរ ៗ នេះមានតម្លៃសមរម្យទោះបីជាមានការគិតគូរពីភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ឈ្នួលនៅទូទាំងតំបន់ក៏ដោយ។

របាយការណ៍នេះបានរកឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងភាពមានតំលៃសមរម្យរបស់លំនៅដ្ឋាននិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ Twin Cities និងបានប៉ាន់ប្រមាណនូវតំរូវការលំនៅដ្ឋានរបស់តំបន់នេះក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំខាងមុខ (2018-2038) ។