រំលងទៅមាតិកា

យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការស្វាគមន៍ Robert Harter ជាជំនួយការកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។ Robert នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយ… https://t.co/C731yq0nWe

ភាសាខ្មែរ