រំលងទៅមាតិកា

លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប់

3211-3220 នៃ 3224

ការងារវឌ្ឍនភាព: រដ្ឋនៃឯកសារសិល្បករ

ក្នុងនាមជាអ្នកសហការការងាររបស់វឌ្ឍនភាពការងារ Colin Kloecker និងខ្ញុំមានសំណាងធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយវិចិត្រករមកពីសហគមន៍ខុសៗគ្នាជាច្រើននិងប្រវត្តិរូបវិជ្ជាជីវៈ។ ក្នុងបទពិសោធរបស់យើងមានពេលតិចតួចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមិនបានសរសេរនិងមិនចំណាយពេលវេលាដែលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធបានចំណាយពេលមួយជាមួយគ្នាជាមួយមិត្តភក្ដិរបស់យើងមិនថាវាទាត់ជុំវិញគំនិតថ្មីដែលមានមហិច្ឆតានិយាយពីដំណើរការច្នៃប្រឌិតឬ ...

Ranee Ramaswamy: សិល្បករឆ្នើមឆ្នាំ 2011

ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់រ៉ាម៉ាសាមមីក្នុងនាមជាអ្នករាំនិងអ្នករាំរាំងដែលជាកាលវិភាគនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថត។

Bain Boehlke: សិល្បករឆ្នើមឆ្នាំ 2009

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2009 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោក Boehlke ក្នុងនាមជាសិល្បករល្ខោនមួយកាលប្រវត្ដិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។

Bill Holm: សិល្បករឆ្នើមឆ្នាំ 2008

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2008 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពល Holm ជាកំណាព្យនិពន្ធនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទកាលវិភាគនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។

Kinji Akagawa: សិល្បករឆ្នើមឆ្នាំ 2007

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2007 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Akagawa ជាសិល្បករនិងជាគ្រូបង្រៀនកាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។

Judy Onofrio: 2005 McKnight ជាតារាកិត្តិយស

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2005 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលសិល្បៈរបស់ជាងចម្លាក់អូណុហ្វហ្វ្រីសម័យកាលនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថតដើម។

Stanislaw Skrowaczewski: វិចិត្រករ McKnight ឆ្នាំ 2004

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2004 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Skrowaczewski ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកនិពន្ធនូវកាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។

Mike Lynch: 2003 McKnight ជាតារាកិត្តិយស

ខែតុលាឆ្នាំ 2003 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកលីនជាវិចិត្រករប្រវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើមនិងសិល្បៈ។

ភាសាខ្មែរ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ Tiếng Việt हिन्दी 한국어 Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ភាសាខ្មែរ