លោកស្រី Julia Olmstead បាននាំយកទៅ McKnight នូវចំនេះដឹងទូលំទូលាយនៃគោលនយោបាយអភិរក្សកសិកម្មនិងកំណត់ត្រានៃការអនុវត្តគម្រោងនៅលើដីដែលទទួលបានជោគជ័យ។ មុនចូលបម្រើការងារនៅមូលនិធិលោកស្រីបានបម្រើការជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់គម្រោងក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ស្រែអំបិលកសិករនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Extension ដែលជាកន្លែងគាត់បានរៀបចំបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកកសិកម្មដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើន។ គម្រោងនេះបានដណ្ដើមយកភ្នាក់ងារសាធារណៈ (ស្រុក, រដ្ឋ, សហព័ន្ធ), កសិករ, ក្រុមហ៊ុននិងមិនរកប្រាក់ចំណេញហើយបានក្លាយជាគំរូតំបន់សម្រាប់ការអភិរក្សកសិកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីជម្រាល។

កាលពីមុនលោកស្រីបានចំណាយពេល 4 ឆ្នាំជាអ្នកចាត់ការជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីសហគមន៍ជនបទនៅវិទ្យាស្ថានកសិកម្មនិងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋមីណេអូលីប៉ូ។ នាងក៏មានបទពិសោធន៏ជាអ្នកនិពន្ធព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទសំណេរអត្ថបទកាសែតនិងបំណែកយោបល់ជាច្រើនរួមទាំងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដំណាំទស្សនាវដ្តីស្ម៊ីតសុននិងកាសែត Los Angeles Times ។

ដើមកំណើតមកពី St. Paul លោក Olmstead មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែករុក្ខសាស្ត្រនិងភាសាអេស្ប៉ាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ UW-Madison និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីរគឺអនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងការបង្កាត់ពូជនិងកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តភាពពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកសារពត៌មានមកពីសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley ។