រំលងទៅមាតិកា

អន្តរជាតិ

សូមកត់សម្គាល់ៈដោយសារផលប៉ះពាល់នៃមេរោគឆ្លងម៉ាក្រូខេកខេនបានអនុវត្តការពន្យារពេល ៣ ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិលើរាល់របាយការណ៍ជំនួយដែលបានគ្រោងទុក។ លើសពីនេះទៀតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកផ្តល់ជំនួយអាចនិយាយទៅកាន់កម្មវិធីទាក់ទងរបស់ពួកគេដើម្បីស្នើសុំការកែតម្រូវសក្តានុពលផ្សេងទៀតចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេដូចជាគោលបំណងជំនួយឬពេលវេលា។ អាន ការឆ្លើយតបរបស់ម៉ាកខេក ចំពោះមេរោគឆ្លងដល់អ្នកទទួលជំនួយ CCRP របស់យើង។

គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវដំណាំសហការ: បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានស្បៀងអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភប្រកបដោយនិរន្តភាពតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរួមគ្នានិងការចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយកសិករខ្នាតតូចស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍។

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវដំណាំចំរុះ (CCRP) ធ្វើការដើម្បីធានានូវពិភពលោកមួយដែលគ្រប់គ្នាទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភដែលត្រូវបានផលិតដោយនិរន្តភាពដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់។ យើងផ្តោតការគាំទ្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 12 នៅលើទ្វីបពីរដែលភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខស្បៀងបានបង្កើត "ចំណុចក្តៅ" ។

អន្តរជាតិ

ការផ្តល់ជំនួយដល់ឆ្នាំ ២០១៩
មើលជំនួយថ្មីៗ

78ប្រាក់ជំនួយ 

$8.8Mការទូទាត់

ភាសាខ្មែរ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 ພາສາລາວ Tiếng Việt हिन्दी 한국어 Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ភាសាខ្មែរ