រំលងទៅមាតិកា

សន្និសិទ McKnight ស្តីពីការចុះឈ្មោះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

សូម​ចំណាំ:

យើងតម្រូវឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានពេញលេញ។ សូមយោងតាមឯកសារ CDC អំពីវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង។ ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារកាលវិភាគតឹងតែងនឹងមិនមានសកម្មភាពឧបត្ថម្ភនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទេ។

  • (ពិតជាដូចដែលវាលេចឡើងនៅលើ ID ដែលបានចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នក)
  • MM កាត់បន្ថយ DD YYYY
    តម្រូវឱ្យកក់សំបុត្រយន្តហោះ
    តម្រូវឱ្យកក់សំបុត្រយន្តហោះ
ភាសាខ្មែរ