ສະຖານທີ່: Minneapolis, MN

Summary Summary

ມູນລະນິທິ McKnight ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຄອບຄົວເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນໃນມິນນີໂຊຕາຄາດຄະເນວ່າໂລກທີ່ຮັບຮູ້ຄວາມເຄົາລົບຂອງທຸກໆຄົນ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງສິລະປະແລະວິທະຍາສາດມາຮ່ວມກັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກດຽວແລະໂລກຂອງພວກເຮົາ. ມູນນິທິເຊື່ອໃນການຄາດຄະເນທາງດ້ານຄວາມເປັນຈິງຢ່າງຈິງຈັງແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນທີ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນລະບົບສັງຄົມ, ທາງດ້ານການເມືອງແລະທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແລະຊຸມຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ມີຜົນດີ. McKnight ຂອງການປັບປຸງໃຫມ່ ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ ເຫດຜົນ, ຄຸນຄ່າແລະວິທີການເພື່ອການກຸສົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂລກຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງແບບຖາວອນແລະຄວາມວ່ອງໄວທາງຍຸດທະສາດ.

ການລາຍງານໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ, ຮອງປະທານຝ່າຍການເງິນແລະການປະຕິບັດງານ (VPFO) ຈະເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະມີປະສົບການສູງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງມູນນິທິເພື່ອຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດ. VPFO ຈະສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປະສົມປະສານແລະການປະຕິບັດລວມທັງການເງິນ, ການດໍາເນີນງານແລະການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພາລະກິດ McKnight. ບຸກຄົນນີ້ຈະເປັນຜູ້ຄິດວິທີທາງດ້ານຍຸດທະສາດແລະຜູ້ປະຕິບັດພິສູດໃນການເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງອົງການ, ເຕັກນິກແລະການບໍລິການ. VPFO ຈະນໍາພາແລະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງິນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຕ້ອນຮັບແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນແລະຄວາມສາມາດແລະວັດທະນະທໍາເພື່ອປັບປຸງລະບົບພາຍໃນຂອງ McKnight ເພື່ອຜົນກະທົບ, ວ່ອງໄວແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບສຽງ. ປະສົບການຂອງຜູ້ນໍາແລະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຈິດໃຈໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແລະພາຍນອກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການຊຸກຍູ້ແລະຈັດການທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ຄຽງຄູ່ກັບທີມງານຜູ້ອໍານວຍການຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ McKnight, VPFO ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມູນລະນິທິໄດ້ກ້າວໄປສູ່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການລວມກັນ ແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຄວາມຢາກຮູ້, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມເປັນເລີດ, ແລະຈຸດປະສົງທີ່ພະນັກງານທຸກຄົນຂະຫຍາຍຕົວແລະເຕີບໃຫຍ່. ການປະຕິບັດວຽກງານແລະຄຸນຄ່າຂອງ McKnight ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, VPFO ຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມຄິດແລະມີການເຄື່ອນໄຫວແລະເປັນເອກອັກຄະສາວົກສໍາລັບມູນນິທິ, ພາຍໃນແລະພາຍນອກ.

ການຊອກຫານີ້ແມ່ນຖືກດໍາເນີນໂດຍ NPAGທີ່ຢູ່ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສາມາດພົບເຫັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຫນ້ານີ້.

ໂອກາດສໍາລັບຜູ້ນໍາສໍາລັບ VPFO

VPFO ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານປະທານປະເທດແລະຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງເພື່ອເບິ່ງແຍງແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ດ້ານການເງິນ, ການດໍາເນີນງານແລະການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງ McKnight ໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດແລະຄຸນຄ່າຂອງມັນ. ບຸກຄົນນີ້ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາແລະຮັກສາວັດທະນະທໍາຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ການປະຕິບັດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບແລະການລວມ. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການເງິນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ, ການຕ້ອນຮັບແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະຄວາມສາມາດແລະວັດທະນະທໍາ, VPFO ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະມີໂອກາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ດໍາເນີນການທິດທາງຍຸດທະສາດໃຫມ່ແລະສິ່ງບູລິມະສິດ

 • ນໍາເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທັດສະນະຜູ້ນໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອວາງແຜນຍຸດທະສາດແລະຄວາມສໍາຄັນເຂົ້າໃນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງ;
 • ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານວິສາຫະກິດແລະກໍານົດຕົວກໍານົດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ; ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງິນ, ການປະຕິບັດງານແລະການປະຕິບັດແລະປະກອບການຂາດແຄນທີ່ມີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລວມທັງປັນຍາພາຍໃນຂອງມູນນິທິເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ;
 • ສ້າງແລະປະຕິບັດຕາມບູລິມະສິດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຂອງ McKnight ແລະຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງແລະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຂອງແນວຄວາມຄິດ, ແກ້ໄຂບັນຫາແລະການປະຕິບັດວຽກ;
 • ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນການປັບປຸງລະບົບ, ໂຄງສ້າງ, ນະໂຍບາຍແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບປຸງລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບສູງສຸດຂອງຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການ;

ການບູລະນາການແລະເສີມຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກດ້ານການເງິນ, ການດໍາເນີນງານແລະການປະຕິບັດ

 • ຮັບປະກັນວ່າລະບົບ, ຂະບວນການແລະການປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະມີປະສິດທິຜົນແມ່ນມີຢູ່ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດເປົ້າຫມາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງມູນນິທິ; ການພັດທະນາແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການ, ລະບົບແລະເຄື່ອງມືເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະນະໂຍບາຍ, ແລະປະສິດທິຜົນຂອງອົງກອນທົ່ວໄປຂອງມູນນິທິ;
 • ຄູ່ມື, ຮ່ວມມືກັບຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການເງິນ, ທຸກໆດ້ານຂອງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນລວມທັງການວາງແຜນແລະງົບປະມານ, ບັນຊີ, ການກວດສອບ, ການຍື່ນເອກະສານແລະການປະຕິບັດ. ສະຫນອງລະບົບການເງິນແລະເຄື່ອງມືເພື່ອສ້າງການຄາດຄະເນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດທີ່ດີ, ການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການກຸສົນແລະການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການທົບທວນບັນດາໂຄງການຈາກທັດສະນະງົບປະມານ;
 • ຮັກສາຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ, ແນະນໍາແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນດາທຸລະກິດ, ພະນັກງານ, ກົດລະບຽບແລະການປະຕິບັດ; ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມ, ຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນແລະການຄວບຄຸມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ;
 • ກວດເບິ່ງການລວມແລະການເຮັດວຽກຂອງການເງິນ, ການຕ້ອນຮັບແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ, ຄວາມສາມາດແລະວັດທະນະທໍາ, ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການລິເລີ່ມແລະການລວມຕົວ;
 • ສະຫນອງການເບິ່ງແຍງສັນຍາທົ່ວໄປແລະການປະສານງານດ້ານການປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍພາຍນອກແລະການສະຫນັບສະຫນູນຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງມູນນິທິ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທັງຫມົດຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍກັບຄະນະກໍາມະການດ້ານການເງິນແລະການກວດສອບຂອງຄະນະກໍາມະການ.

ການຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທໍາ Stewarding ແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງອົງການຈັດຕັ້ງ

 • ຕົວແບບໂດຍຜ່ານການເປັນຜູ້ນໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນວັດທະນະທໍາທີ່ທຸກໆສະມາຊິກຂອງທີມງານຮູ້ສຶກວ່າມີມູນຄ່າແລະຮັບຮູ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມພາລະກິດແລະເປົ້າຫມາຍຂອງກອງທຶນແລະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງເປັນມືອາຊີບ;
 • ໃນການຮ່ວມມືກັບປະທານປະເທດແລະທີມງານຜູ້ນໍາຜູ້ສູງອາຍຸ, ມີບົດບາດໃນການນໍາພາຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອສະເຫນີວິທີການລວມເພື່ອປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາຮ່ວມມືແລະໂປ່ງໃສຂອງ McKnight;
 • ສ້າງເປົ້າຫມາຍໃນໄລຍະສັ້ນແລະຍາວ, ພັດທະນາຍຸດທະສາດແລະແຜນການ, ແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງເພື່ອຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການຍຸດທະສາດຂອງ McKnight;
 • ການພັດທະນາບຸກຄົນແລະທີມງານ, ການຈັດການການຈັດແບ່ງວຽກງານ, ການຕອບສະຫນອງການປະຕິບັດແລະການພັດທະນາດ້ານວິຊາຊີບແລະການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານນະໂຍບາຍຂອງທີມງານໃນທາງບວກ
 • ສະແດງຄວາມສາມາດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະແຕະຕ້ອງພະລັງງານທີ່ແຕ່ລະສະມາຊິກຂອງທີມນໍາໄປສູ່ພາລະກິດ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ

ຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມຈະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພາລະກິດຂອງ McKnight ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ເພິ່ນມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຈະປະກອບເປັນຄຸນລັກສະນະທັງຫມົດທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມຈະມີຄວາມສາມາດ, ຄຸນລັກສະນະແລະປະສົບການທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຕໍາ່ສຸດທີ່ 10 ປີຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທາງຍຸດທະສາດແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການເຮັດວຽກໃນການເຮັດວຽກທາງດ້ານການເງິນ, ການດໍາ
 • ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະພັນອາຟຼີກາ,
 • ວຽກງານທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ດີເລີດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແລະປະສິດທິພາບ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແລະການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການເຂົ້າຮ່ວມ;
 • ວິໄສທັດທີ່ຍຸດທະສາດແລະການປະຕິບັດແລະທັກສະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນແລະແປຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດສໍາລັບໄລຍະຍາວແລະສັ້ນ;
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດລະດັບຄວາມສໍາຄັນ, ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງແລະການສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການວາງແຜນ, ແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈ;
 • ປະສົບການຮ່ວມກັນ, ລະດັບຄວາມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງຄະນະກໍາມະການ, ຫົວຫນ້າພະແນກລະດັບສູງແລະພະນັກງານທົ່ວອົງການ;
 • ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານທາງປາກແລະຂຽນໂດຍສະເພາະລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ສ້າງເອກະສານແລະນໍາສະເຫນີຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດແລະຊັດເຈນກັບບຸກຄົນທີ່ເຫມາະສົມລວມທັງການຄຸ້ມຄອງລະດັບສູງ, ພະນັກງານໂຄງການແລະຄະນະກໍາມະການ;
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນ; ສະດວກສະບາຍທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການທົ່ວໄປ;
 • ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຈິດໃຈແລະສະແດງຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານບຸກຄະລິກແລະທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີຄວາມນັບຖື, ຮ່ວມມືແລະທາງການທູດ;
 • ຜູ້ສື່ສານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, intuitive, ຊໍານິຊໍານານໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານອິດທິພົນ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການດົນໃຈໃນກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ;
 • ຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບຂະແຫນງການຂັບເຄື່ອນພາລະກິດແລະການປະຕິບັດພາລະບົດບາດສາມາດມີຢູ່ໃນການແກ້ໄຂບາງບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຸດຂອງສັງຄົມ;
 • ມີປະສົບການກັບອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ພື້ນຖານ, ແລະເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຄະນະກໍາມະການເອກະຊົນຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິສັດ.

ການນໍາໃຊ້

ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ ເພື່ອສະຫມັກຂໍເອົາການເປີດ.

ການຄົ້ນຫານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກດໍາເນີນການໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Linh Nguyen, Tamar Datan, Nureen Das, ແລະ Javier Garcia ຂອງ NPAGທີ່ຢູ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວຂອງການຄົ້ນຫານີ້, ຜູ້ສະຫມັກຄວນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງໄວວາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄໍາຖາມທັງຫມົດຄວນຖືກສົ່ງໄປຫາ MF-VPFO@nonprofitprofessionals.com

ມູນນິທິ McKnight ແມ່ນນາຍຈ້າງທີ່ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນແລະມີຄວາມພູມໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້.

Posted July 2019