ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄົ້ນຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ

Date Range

ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຖືກອັບເດດກ່ຽວກັບປະຈໍາໄຕມາດປະມານຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ.

ກະລຸນາເລືອກໄລຍະເວລາຄົບຖ້ວນເພື່ອເບິ່ງຜົນການຊອກຫາຂອງທ່ານ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 51 - 100 ຂອງ 148 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ Hmong American

1 Grant

$100,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແລະຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ຂອງຊາວກະສິກອນອ້ອມຂ້າງການຮັບຮອງເອົາແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປົກປ້ອງນ້ ຳ, ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ

ສະຖາບັນການສຶກສາສະພາການສຶກສາຂອງ Illinois

2 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງລັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດ້ານສານອາຫານໃນແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$70,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະໄນໂຕເຈນແລະມົນລະພິດ phosphorus ໃນ Illinois ໂດຍສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະການພັດທະນານະໂຍບາຍ

Illinois Stewardship Alliance

2 Grants

$124,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກຫຸ້ມຂອງຊີວິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບການກະສິກໍາເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນ Illinois
$100,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການອະນຸລັກດິນກະສິກໍາຫຼາຍຂຶ້ນໃນ Illinois

ກໍາລັງງານປະຕິບັດງານຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ

1 Grant

$25,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງທີ່ພັກອາໃສທີ່ລອຍຕົວ, ເປັນ pontoon ແບບ Ojibwe ເຊິ່ງຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືດ້ານສິລະປະ, ວັດທະນະທໍາແລະການສຶກສາໃນ Missouri ແລະ Mississippi Rivers

ນະໂຍບາຍການກະສິກໍາແລະການຄ້າ

1 Grant

$40,000
2019
Mississippi River
ດຳ ເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍແລະຜູ້ຂັບຂີ່ເສດຖະກິດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດິນແລະນ້ ຳ ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງ ເໜືອ, ພ້ອມທັງເສດຖະກິດໂລກແລະນິເວດວິທະຍາ

ສະຖາບັນ ສຳ ນັກຂ່າວແລະຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະຊາດ

2 Grants

$75,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອຝຶກອົບຮົມນັກຂ່າວເຖິງ 18 ຄົນແລະປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຂອງເຂດ Mississippi Delta / Gulf Coast
$50,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສອງສະຖາບັນຂອງ Mississippi River - ໂຄງການຝຶກອົບຮົມພາກສະຫນາມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຂ່າວຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນຕໍ່ນ້ໍາແລະຊຸມຊົນຂອງຕົນ.

Iowa Agriculture Water Alliance

2 Grants

$120,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອກໍານົດແລະນໍາໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດດ້ານການອະນຸລັກການກະສິກໍາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນອາຫານຂອງລັດໄອໂອວາ
$120,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜ່ທີ່ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນອາຫານຂອງ Iowa

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງສະມາຄົມໄອໂອວາ

2 Grants

$50,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$110,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນອງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາສໍາລັບເຂດອະນຸລັກ Iowa ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການປົກປ້ອງແຫຼ່ງນ້ໍາໃນຂົງເຂດການປູກພືດ

Iowa Citizens for Community Improvement

2 Grants

$120,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດນ້ໍາຈາກການກະສິກໍາສັດຂອງລັດໄອໂອວາ
$120,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດນ້ໍາຈາກການກະສິກໍາສັດຂອງລັດໄອໂອວາ

Iowa Environmental Council

3 Grants

$250,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$129,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນລັດໄອໂອວາ
$258,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນລັດໄອໂອວາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງນ້ໍາຈາກການກະສິກໍາ

Iowa Rivers Revival

2 Grants

$100,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$130,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມແລະການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຟື້ນຟູນ້ໍາແລະເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຟື້ນຟູ້ໍາຂອງ Iowa

Iowa State University Foundation

2 Grants

$200,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອເລັ່ງການນໍາໃຊ້ທ່ອນຝູງໃນເຂດຟາມເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ດີກວ່າ
$140,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອເລັ່ງການຍອມຮັບເອົາເສັ້ນລ້າໆທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາຫານຈາກຂົງເຂດກະສິກໍາ

IPM ສະຖາບັນອາເມລິກາເຫນືອ

1 Grant

$300,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍກະສິກໍາເປັນແຊ້ມສໍາລັບການຫຼຸດລົງນ້ໍາໄນໂຕເຈນແລະຟ phosphorus ຈາກການກະສິກໍາໃນແມ່ນ້ໍາ Mississippi River Basin

Izaak Walton ຫມາຍຂອງອາເມລິກາ Minnesota Division

2 Grants

$200,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອຂະຫຍາຍການລິເລີ່ມຂອງພົນລະເມືອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດນ້ໍາໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$50,000
2017
Mississippi River
ການທົດລອງແລະພັດທະນາການລິເລີ່ມຂອງພົນລະເມືອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ອີງໃສ່ແຫຼ່ງນ້ໍາໃນເຂດລຸ່ມນ້ໍາຂອງ Mississippi

Jo Daviess Conservation Foundation

2 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງແຜນການອະນຸລັກລະດັບພາກພື້ນໃນພາກເຫນືອຂອງລັດ Illinois ເພື່ອແນໃສ່ນໍາໃຊ້ການເກືອດຫ້າມທີ່ດິນແບບຖາວອນໃນບັນດາແຫຼ່ງນ້ໍາທີ່ບູລິມະສິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງການກະສິກໍາ
$50,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງແຜນການອະນຸລັກສໍາລັບພາກເຫນືອຂອງ Illinois ທີ່ເປົ້າຫມາຍການອະນຸລັກດິນແລະການປະຕິບັດອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງການກະສິກໍາ

Kentucky Waterways Alliance

2 Grants

$119,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອເພີ່ມຂີ້ຝຸ່ນດິນແລະຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາໃນລັດເຄນເຄັກເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາ Mississippi River
$238,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River, ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະການປົກປ້ອງດິນທາມໃນລັດເຄນເຄັກ

Lake Pepin Legacy Alliance

3 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$100,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$40,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງແລະຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງໂຄງການ

ມູນມໍລະດົກ Lake Pontchartrain

2 Grants

$125,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$220,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

Land Stewardship Project

3 Grants

$400,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$256,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$250,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

ວິທະຍາໄລຊຸມຊົນ Lewis ແລະ Clark

2 Grants

$200,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືການຕິດຕາມແລະການປະເມີນຜົນທີ່ຊ່ວຍສ້າງການລົງທຶນເປົ້າຫມາຍໃນການປະຕິບັດທີ່ດິນແລະນ້ໍາ
$200,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນສູນຄົ້ນຄວ້າແລະການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດເພື່ອປະສົມປະສານຂໍ້ມູນແລະໃຫ້ເຄື່ອງມືເພື່ອຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາ Mississippi

Lexicon of Sustainability

1 Grant

$190,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງໂຄງການ storytelling ຫຼາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບສາເຫດແລະການແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດໃນແມ່ນ້ໍາ Crow, ແມ່ນ້ໍາຂອງ Mississippi, Minnesota

Louisiana Environmental Action Network

3 Grants

$250,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$150,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$140,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອປັບປຸງແລະຂະຫຍາຍໂຄງການ Lower Mississippi Riverkeeper

ສູນກາງ Ninth Lower Ninth ສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

2 Grants

$150,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$140,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຊຸມຊົນສໍາລັບໂຄງການຟື້ນຟູຊາຍຝັ່ງໃນຊຸມຊົນ Lower Ninth Ward ຂອງ New Orleans

Main Street Project

2 Grants

$100,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$150,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

Meridian Institute

4 Grants

$400,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນ Meridian ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດດ້ານການອະນຸລັກດ້ານກະສິກໍາໃນການປະກັນໄພພືດແລະນະໂຍບາຍກະສິກໍາຂອງລັດຖະບານກາງອື່ນໆ
$27,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຊຸມທີ່ຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ໍາ
$300,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການສໍາລັບ AGree, ການຮ່ວມມືທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕໍ່ນະໂຍບາຍກະສິກໍາທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແລະມີຄວາມຍືນຍົງ
$40,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຄງການການອະນຸລັກຮ່ວມມືໂດຍ AGREE-led ໃນ Minnesota

Michael Fields Agricultural Institute

2 Grants

$175,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຂຽນແຜນການອະນຸລັກແລະນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາແລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນອາຫານຂອງຊາວກະສິກອນ
$200,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງວຽກເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດສໍາລັບການປະຕິບັດໂຄງການອະນຸລັກແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອາຫານ

Midwest Environmental Advocates

3 Grants

$150,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາໃນຕາເວັນຕົກ Wisconsin ຜ່ານການຮັບຜິດຊອບດ້ານກົດຫມາຍ, ດ້ານວິຊາການແລະທາງດ້ານສັງຄົມເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແລະນ້ໍາສະອາດ
$144,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາຫານ, ປົກປ້ອງດິນທາມແລະເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຕໍ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ
$288,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະເຂດດິນທາມໃນ Wisconsin

ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາແບບຍືນຍົງແລະທໍາມະຊາດ Midwest

3 Grants

$100,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$100,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$70,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

Minneapolis Parks Foundation

1 Grant

$20,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອວາງແຜນແລະຈັດການການປະຕິບັດວຽກນ້ໍາ, ລະບົບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃຫມ່ແລະລະບົບການກັ່ນຕອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການມົນລະພິດເຂົ້າໄປໃນແມ່ນ້ໍາ Mississippi

ລັດ Minnesota - ລັດຂອງ

1 Grant

$40,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ Mississippi ໂດຍປົກປ້ອງຖາວອນ 60,000 ເອເຄີຂອງທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

Minnesota Center for Environmental Advocacy

2 Grants

$250,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຄວບຄຸມໄລຍະຍາວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກລະບົບການກະສິກໍາແລະລະບົບລະບາຍນ້ໍາຂອງມິນນີໂຊຕາ
$400,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູລະບົບນ້ໍາ Mississippi ໃນມິນນີໂຊຕາໂດຍການປົກປ້ອງການປົກປ້ອງຈາກການກະທົບກະແສຟອດຟໍລັດ, ໄນໂຕຣເຈນແລະຊີວະມວນ

Minnesota Environmental Partnership

2 Grants

$310,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$310,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

Minnesota Humanities Center

2 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນພວກເຮົາແມ່ນນ້ໍາ, ໂຄງການການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມືຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊຸມຊົນມິນນິໂຊຕາໃນສະຫະລັດ
$20,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນໃນແລະຂ້າມຊຸມຊົນຂອງ Mississippi River ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຂອງກອງປະຊຸມຊຸມຊົນແລະ Bar Bar ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທີ່ລັດ Minnesota State Fair

Minnesota Land Trust

2 Grants

$150,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະຜົນກະທົບຂອງສັດປ່າໃນຫນອງນ້ໍາ Minnesota
$120,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງດິນທາມໃນພາກຕາເວັນຕົກພາກກາງຂອງມິນນີໂຊຕາ

Minnesota Public Radio

2 Grants

$150,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ້າທາຍດ້ານນ້ໍາ, ແກ້ໄຂແລະຄວາມສໍາຄັນໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງລາຍງານແລະໂຄງການຂຸດຄົ້ນນໍ້າແລະທຶນ
$100,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ລາຍງານນ້ໍາປະສານງານຢູ່ Minnesota Public Radio News

Minnesota State University, Mankato Water Resources Center

1 Grant

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງວິດີໂອ, ປື້ມຄູ່ມືແລະເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຍກຂໍ້ມູນສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນທົ່ວນ້ໍາອ່າວ Minnesota ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນການກະສິກໍາ

Mississippi Park Connection

3 Grants

$60,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງປ່າໄມ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ຕາມແມ່ນ້ ຳ Mississippi ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ
$60,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອແຊກແຊງການໂຄສະນາເພື່ອຟື້ນຟູປ່າເຂດນໍ້າຖ້ວມຂອງ Mississippi River ຈາກຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງ Borer Emerald Ash
$25,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບເຂດນ້ໍາແຫ່ງຊາດ Mississippi ແລະສະຖານທີ່ເພື່ອສ້າງການປູກຈິດສໍານຶກຂອງພົນລະເມືອງຜ່ານການສະເຫຼີມສະຫຼອງ centennial ບໍລິການແຫ່ງຊາດ

ການລິເລີ່ມຂອງເມືອງ Mississippi River Cities & Towns

2 Grants

$200,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຕັດສິນໃນລັດຖະບານລັດແລະລັດຖະບານກາງແລະໃນຂະແຫນງການບໍລິສັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາຫານໃນນ້ໍາ Mississippi
$120,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມືແລະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານອາຫານເຂົ້າໄປໃນແມ່ນ້ໍາ Mississippi

Mississippi Valley Conservancy

1 Grant

$150,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິນທີ່ມີດິນບູລິມະສິດຢູ່ໃນແມ່ນ້ໍາ Kickapoo ແລະເຂດອ່າງໂຕ່ງໃກ້ຄຽງເພື່ອແນະນໍາການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພື້ນທີ່ແລະພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ, ການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເງິນແລະການປົກປ້ອງດິນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີການອະນຸລັກການອະນຸລັກ

Missouri Coalition for the Environment Foundation

3 Grants

$250,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$115,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດ້ານໂພຊະນາການແລະປົກປ້ອງເຂດນ້ໍາຖ້ວມແລະດິນທາມ
$230,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມື Missouri ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງສິ່ງແວດລ້ອມກັບການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River, ແລະຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນດິນທາມໃນ Missouri

National Audubon Society

2 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ນິວຍອກ, ນິວຍອກ

$430,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແລະຟື້ນຟູລະບົບທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນໃນຫ້າລັດ Upper Mississippi, ລວມທັງການສຸມໃສ່ປ່າໄມ້ໃນເຂດນໍ້າຖ້ວມ
$50,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ Audubon ສໍາລັບປີ 2016-2020

ຄະນະກໍາມະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ

2 Grants

$150,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມສະພາລິຂະສິດຂອງ Mississippi River, ໃຫ້ອໍານາດອໍານາດກົດຫມາຍໃຫ້ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ນ້ໍາແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ
$100,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະມາຊິກລັດ Mississippi River ເພື່ອດໍາເນີນການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ນ້ໍາແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ພັນທະມິດ, ສະມາຊິກຂອງກອງປະຊຸມແລະຊຸມຊົນທຸລະກິດແລະການສະຫນັບສະຫນູນ

ສະຫະພັນສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

6 Grants

$400,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$200,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງດ້ານການກະສິກໍາຢູ່ໃນບໍລິເວນແມ່ນ້ໍາ Mississippi ໂດຍການນໍາໃຊ້ການນໍາໃຊ້ການປູກພືດປົກຫຸ້ມແລະຫຼຸດຜ່ອນບັນດາອຸປະສັກນະໂຍບາຍທີ່ຍັບຍັ້ງການປະຕິບັດການອະນຸລັກ
$600,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອຟື້ນຟູການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ເປັນລະບົບຂອງແມ່ນ້ໍາ Mississippi ແລະເຂດທົ່ງພຽງຍ້ອນ້ຂອງມັນໂດຍການກໍ່ສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາແບບຍືນຍົງ
$200,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນນະໂຍບາຍແລະຂໍ້ມູນທີ່ຍັບຍັ້ງການຍອມຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃນການປູກພືດປົກຫຸ້ມແລະການປະຕິບັດການອະນຸລັກອື່ນໆໃນອ່າງໂຕ່ງ Upper Mississippi
$600,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແລະຟື້ນຟູນ້ໍາ Mississippi ໂດຍການປັບປຸງກົດຫມາຍແລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ
$150,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການຮັບເອົາການປູກຝັງ

ກອງທຶນປ້ອງກັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

3 Grants

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ນິວຍອກ, ນິວຍອກ

$150,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໃນອ່າງ Mississippi ໂດຍການກ້າວໄປສູ່ລະບົບກະສິ ກຳ ທີ່ຫັນປ່ຽນແລະປົກປ້ອງຂໍ້ ກຳ ນົດດ້ານນ້ ຳ ສະອາດຂອງລັດຖະບານກາງ
$150,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການປ້ອງກັນລັດຖະບານກາງຂອງນະໂຍບາຍນ້ໍາສະອາດແລະເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງດິນແລະນ້ໍາໃນໂຄງການປະກັນໄພການປູກພືດລັດຖະບານກາງ
$200,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດອ່າງໂຕ່ງຂອງ Mississippi River ແລະມົນລະພິດ phosphorous ໂດຍການກ້າວຫນ້າຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ

New Venture Fund

1 Grant

$30,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ປະດິດສ້າງນະໂຍບາຍການກະສິກໍາແລະເພື່ອເພີ່ມທະວີການປະສານງານແລະຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນໃນການກຸສົນ

Noble Research Institute, LLC

1 Grant

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງການປະເມີນເສດຖະກິດສໍາລັບໂຄງການຕະຫຼາດບໍລິການບໍລິການລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງ Noble Research Institute

Northeast-Midwest Institute

2 Grants

$60,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາພາກຕະວັນອອກສຽງເຫນືອແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Midwest Institute ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລັດ Mississippi ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາ
$140,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອເສີມສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູຄືນ້ໍາ Mississippi

ໂຄງການຮ່ວມມື

1 Grant

Washington, DC

$550,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນປ້ອງກັນນ້ໍາສະອາດຂອງລັດຖະບານກາງ

ເຄືອຂ່າຍປະຕິບັດການຢາປາບສັດຕູພືດ

1 Grant

$100,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງນ້ໍາຈາກກະສິກໍາ Iowa ແລະ Minnesota ໂດຍການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດການປູກແບບຍືນຍົງ

Pheasants Forever

1 Grant

$100,000
2015
Mississippi River
ການເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລຂອງຊາວກະສິກອນຈາກຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແລະສົ່ງເສີມການສ້າງນິເວດສັດປ່າໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ
ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ