ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄົ້ນຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ

Date Range

ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຖືກອັບເດດກ່ຽວກັບປະຈໍາໄຕມາດປະມານຫນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຂອງຄະນະກໍາມະການ.

ກະລຸນາເລືອກໄລຍະເວລາຄົບຖ້ວນເພື່ອເບິ່ງຜົນການຊອກຫາຂອງທ່ານ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 101 - 150 ຂອງ 159 ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

New Venture Fund

2 Grants

$30,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ປະດິດສ້າງນະໂຍບາຍການກະສິກໍາແລະເພື່ອເພີ່ມທະວີການປະສານງານແລະຜົນກະທົບຂອງການລົງທຶນໃນການກຸສົນ
$50,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສະຫຼຸບນະໂຍບາຍປະຈໍາປີສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ທຶນກ່ຽວກັບການກະສິກໍາແລະອາຫານຂອງປະເທດ

Noble Research Institute, LLC

1 Grant

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງການປະເມີນເສດຖະກິດສໍາລັບໂຄງການຕະຫຼາດບໍລິການບໍລິການລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງ Noble Research Institute

Northeast-Midwest Institute

3 Grants

$60,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາພາກຕະວັນອອກສຽງເຫນືອແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Midwest Institute ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລັດ Mississippi ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາ
$140,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອເສີມສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູຄືນ້ໍາ Mississippi
$100,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Mississippi River Cities & Towns Initiative ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາຂອງແມ່ນ້ໍາ

Oregon Tilth

1 Grant

$70,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານທີ່ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາ

ໂຄງການຮ່ວມມື

1 Grant

Washington, DC

$550,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນປ້ອງກັນນ້ໍາສະອາດຂອງລັດຖະບານກາງ

ເຄືອຂ່າຍປະຕິບັດການຢາປາບສັດຕູພືດ

2 Grants

$100,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງນ້ໍາຈາກກະສິກໍາ Iowa ແລະ Minnesota ໂດຍການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດການປູກແບບຍືນຍົງ
$100,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງລັດຖະບານແລະຜູ້ນະໂຍບາຍສໍາລັບນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເປັນພິດ

Pheasants Forever

1 Grant

$100,000
2015
Mississippi River
ການເກັບກໍາແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກໍາໄລຂອງຊາວກະສິກອນຈາກຊາວກະສິກອນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແລະສົ່ງເສີມການສ້າງນິເວດສັດປ່າໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ

Pillsbury United Communities

1 Grant

$162,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສືບຕໍ່ຂອງຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກເຫນືອ Minneapolis

ຊາວກະສິກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງລັດໄອໂອວາ

3 Grants

$400,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$220,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$160,000
2014
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

Prairie Rivers Network

3 Grants

$340,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຟື້ນຟູຄືນ້ໍາຖ້ວມ, ການປະຕິບັດການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາສະຫງວນ, ແລະເພື່ອຊຸກຍູ້ການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານຕະຫຼາດເພື່ອການອະນຸລັກ
$144,000
2017
Mississippi River
ການລິເລີ່ມແລະຮ່ວມນໍາພາລະບົບການຟື້ນຟູເຂດລຸ່ມນ້ໍາເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$288,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນ Illinois ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກະສິກໍາແລະປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູເຂດນໍ້າຖ້ວມແລະດິນທາມ

ພະນັກງານສາທາລະນະສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

2 Grants

$155,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River ແລະປົກປ້ອງດິນທາມແລະສາຍນ້ໍາອື່ນໆໃນເທນເນດຊີ
$310,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສະມາຊິກຂອງການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River, ແລະເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດວຽກປ້ອງກັນດິນທາມໃນເທນເນດຊີ

Purdue University

1 Grant

$160,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ Crocodile ຄອບຄົວເພື່ອປະຕິບັດການປົກຫຸ້ມຂອງຊີວິດຕະຫຼອດປີໃນເຂດພູດອຍ Midwest

ບໍລິສັດ Quantified

1 Grant

$175,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ນຳ ເອົາການບໍລິການທີ່ມີໂຄງສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມມາສູ່ສອງເມືອງຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ Mississippi

ການປ່ຽນໃຫມ່ໃນປະເທດ II

3 Grants

$65,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Minnesota ແລະການເປັນຜູ້ ນຳ ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືຂອງ Artisan ເມັດພືດເພື່ອກ້າວ ໜ້າ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງດິນແລະການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນ້ ຳ
$75,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ຍິງຊາວກະສິກອນໃນມິນນິໂຊຕາໃຫ້ປະຕິບັດການປະຕິບັດການອະນຸລັກໃນດິນຂອງພວກເຂົາ
$25,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດການອະນຸລັກແລະວິທີການກະສິກໍາແບບນິເວດກະສິກໍາໂດຍເຈົ້າຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດ Minnesota

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນແລະການພັດທະນາສໍາລັບພາກເຫນືອຂອງ Iowa

2 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນຫັນໄປສູ່ລະບົບການປູກພືດຫຼາຍໆດ້ານທີ່ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບນ້ໍາ
$90,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການມົນລະພິດນ້ໍາຈາກການກະສິກໍາໃນໂຄງການນ້ໍາຂອງ Turkey River ໃນພາກຕາເວັນອອກໄອໂອວາ
$15,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມຍົກສູງບົດບາດໃຈກາງການປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບຂອງແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$20,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດແລະຂະຫນາດຂອງກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງ Upper Mississippi River

River Alliance of Wisconsin

3 Grants

$200,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍດ້ານການກະສິກໍາແລະການປະຕິບັດທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນທົ່ວອ່າງເກັບນ້ໍາ Mississippi ໃນ Wisconsin
$180,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດງານລະບົບການສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າ
$150,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນພື້ນຖານແລະການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີນ້ໍາສະອາດ Wisconsin
$150,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກແລະສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືຂອງ Mississippi River ໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແລະການປົກປ້ອງດິນທາມ
$25,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ Mississippi River ໃນການສະຫນັບສະຫນູນກົດລະບຽບຂອງອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດເພື່ອເສີມສ້າງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນ້ໍາສະອາດ.

Rural Advantage

3 Grants

$90,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$180,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$20,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອພັດທະນາການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄນໂຕຣເຈນຂອງການຜະລິດມັນຕົ້ນໃນລັດ Minnesota

Sand County Foundation

3 Grants

$80,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ສຳ ລັບເຄືອຂ່າຍມືອາຊີບ Midwestern Watersheds
$90,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ນໍາສໍາລັບກອງປະຊຸມນ້ໍາ Midwestern
$33,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມທີ່ມີຊື່ວ່າ Leadership for Midwestern Watersheds

ວິທະຍາສາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍສຸຂະພາບ

1 Grant

$20,000
2014
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາທີ່ປົກປ້ອງນ້ໍາໃນອ່າງນໍ້າ Mississippi ແລະສ້າງຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມໃຫມ່ຂອງແມ່ຍິງໃນອະນາຄົດ

ພິພິດພັນວິທະຍາສາດ Minnesota

2 Grants

$80,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສື່ສານຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນພາກເຫນືອຂອງ Mississippi River
$40,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສື່ສານຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນພາກເຫນືອຂອງ Mississippi River

ສະຖາບັນສຸຂະພາບດິນ

1 Grant

$100,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

St Croix River Association

1 Grant

$150,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

ຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ລະບົບການກະສິ ກຳ ແລະລະບົບອາຫານແບບຍືນຍົງ

1 Grant

Santa Barbara, CA

$60,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການກະສິກໍາແລະສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງຂອງວຽກງານຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານສະຫມັກໃຈແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຊິກແລະຄູ່ຮ່ວມງານ

ສະມາຄົມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງຂອງມິນນິໂຊຕາ

3 Grants

$150,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$80,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຜະລິດແບບປະສົມປະສານແລະຍືນຍົງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງດິນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງໂພຊະນາການຕໍ່ Mississippi ແລະສາຂາຂອງມັນ
$80,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນໃນໂອກາດການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດິນຂອງສະມາຄົມການລ້ຽງສັດແບບຍືນຍົງ

ຫ້ອງທົດລອງອາຫານແບບຍືນຍົງ

2 Grants

$150,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ປະດິດສ້າງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດພືດໃຫ້ດິນເພື່ອຜະລິດແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາ
$88,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອກ້າວຫນ້າຂະຫນາດນ້ອຍໃນການຫມູນວຽນແລະເປົ້າຫມາຍດ້ານສຸຂະພາບຂອງດິນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນເຂດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້

ຜູ້ຈ່າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

3 Grants

$120,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ເງິນໂດລາສະຫະລັດຫຼາຍຂຶ້ນໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ Mississippi ເທິງ
$180,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ນ້ໍາ Mississippi ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການພັດທະນາທາງການກະສິກໍາ, ເຂດທົ່ງນໍາ້ຖ້ວມແລະການພັດທະນາທາງທິດສະດີ
$150,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ໍາ Mississippi ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນນະໂຍບາຍສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການນໍາທາງ

Technical Services Provider Network

1 Grant

$25,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກດ້ານກະສິກໍາໃນໄອໂອວາຜ່ານເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ

Tennessee ເຄືອຂ່າຍນ້ໍາສະອາດ

3 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Mississippi River Collaboartive ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການມົນລະພິດໄນໂຕຣເຈນແລະຟອດຟໍລັດໃນອ່າງນໍ້າ Mississippi
$187,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາຫານທີ່ເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາຂອງເທນເນດຊີຜ່ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາສະອາດແລະການພັດທະນາຍຸດທະສາດກະສິກໍາໃຫມ່
$374,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງເຄືອຂ່າຍນ້ໍາປະລິມານ Tennessee ກັບລັດ Mississippi River Collaborative ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຄວາມສະອາດຂອງດິນທາມແລະ Tennessee

ກອງທຶນນ້ໍາສະອາດ

3 Grants

$400,000
2019
Mississippi River
ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດແຫຼມຈາກແຫຼ່ງກະສິກໍາເຂົ້າໄປໃນແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$150,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາແລະປ້ອງກັນນໍ້າດື່ມ
$75,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງການກະສິກໍາຂອງລັດ Minnesota ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະແລະດື່ມ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຟື້ນຟູ Coastal Louisiana

2 Grants

$100,000
2017
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$200,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ

ກອງທຶນການອະນຸລັກ - ບໍລິສັດບໍ່ແສວົງຫາກໍາໄລ

3 Grants

$100,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການປົກປ້ອງດິນທີ່ບໍ່ສະອາດແລະທົ່ງຫຍ້າ ໝູນ ວຽນຢູ່ໃນທົ່ງຫຍ້າສາທາລະນະ
$100,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນອງຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງດິນແດນທີ່ອ່ອນເພຍທົ່ວພາກເຫນືອຂອງແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$160,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການອະນຸລັກແບບຍືນຍົງໃນທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດຂອງອ່າງນໍ້າ Minnesota ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕະຫລອດທົ່ວແມ່ນ້ໍາ Mississippi

ໂຄງການນະໂຍບາຍຂອງໄອໂອວາ

3 Grants

$50,000
2018
Mississippi River
ການຂຽນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄຸນະພາບນ້ໍາ Mississippi River ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ໄດ້ຮັບ McKnight ແລະຜູ້ນະໂຍບາຍໃນລັດໄອໂອວາ
$60,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອຂຽນ, ແຈກຢາຍແລະສົ່ງເສີມບົດລາຍງານ 3 ຢ່າງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນປະເທດໄອໂອວາ
$60,000
2014
Mississippi River
ຂຽນ, ແຈກຢາຍແລະສົ່ງເສີມບົດລາຍງານທີ່ສໍາຄັນໃນສອງປີຂ້າງຫນ້າທີ່ຈະກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາໃນໄອໂອວາ

ສະຖາບັນທີ່ດິນ

2 Grants

$200,000
2019
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$200,000
2017
Mississippi River
ການນໍາໃຊ້ແຜນການການສື່ສານເປັນຍຸດທະສາດ, ການປະສານງານໃນການສະຫນັບສະຫນູນການຄ້າຂາຍຂອງພືດທີ່ມີອາຍຸຫລາຍປີທີ່ປູກຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ Mississippi

ກອງທຶນປະມົງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປາ

2 Grants

$80,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອຂະຫຍາຍແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສຳ ລັບເຄືອຂ່າຍຜູ້ ນຳ ໜ້າ ແມ່ ນຳ ້ຂອງທີ່ໃຫ້ການແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້ ສຳ ລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ ຳ ທີ່ດີກວ່າໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງ ເໜືອ
$80,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນເຊິ່ງສະຫນອງການແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ດີກວ່າໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ໍາ Midwest

ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ

3 Grants

$200,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະຕິດຕາມເຂດທົ່ງພຽງໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ໍາ Mississippi ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນສານອາຫານຂະຫນາດໃຫຍ່
$300,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການລາຍງານໃນປີ 2015 ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແລະການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດ້ານສານອາຫານໃນທົ່ວອ່າງແມ່ນ້ໍາ Mississippi
$300,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສະແດງແລະສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາຂອງແມ່ນ້ໍາ Mississippi ແລະແມ່ນ້ໍາຂອງ

The Sierra Club Foundation

3 Grants

$90,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນແລະສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາດອາຫານໃນ Illinois
$60,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສູນເສຍຂອງລັດ Illinois
$40,000
2014
Mississippi River
ການກໍ່ສ້າງສະຫນັບສະຫນູນສາທາລະນະສໍາລັບຂອບເຂດກົດຫມາຍທົ່ວປະເທດສໍາລັບການມົນລະພິດໄນໂຕຣເຈນແລະຟອດຟໍຣ໌້ກັບນ້ໍາໃນ Illinois

ການລິເລີ່ມດິນທາມ

2 Grants

$110,000
2018
Mississippi River
ການຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກອນແລະອົງການຈັດຕັ້ງກະສິກໍາເພື່ອປະຕິບັດແລະເຮັດສໍາຫຼວດການດູດຊຶມຂອງດິນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນ Illinois
$100,000
2016
Mississippi River
ການຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກອນແລະອົງການຈັດຕັ້ງກະສິກໍາເພື່ອປະຕິບັດແລະເຮັດສໍາຫຼວດການດູດຊຶມຂອງດິນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນ Illinois

Theodore Roosevelt Conservation Partnership

3 Grants

$190,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສຶກສາແລະເຂົ້າຮ່ວມນັກກິລາ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວິທີການສົ່ງເສີມການອະນຸລັກແລະການຟື້ນຟູດິນແດນພາກເອກກະຊົນໃນທົ່ວອ່າງເກັບນ້ໍາ Mississippi
$70,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສຶກສາແລະປະກອບນັກກິລາ, ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາ, ກຸ່ມສິນຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງຊຸກຍູ້ການອະນຸລັກສະພາບການເຮັດວຽກຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແບບສະຫມັກໃຈ
$60,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອປະຕິບັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບບັນຊີກະສິກໍາຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຟື້ນຟູແລະຂະຫຍາຍທະເລຊາຍ Mississippi River wetlands

Trout Unlimited

3 Grants

$100,000
2018
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນປະຕິບັດການທົ່ວ
$100,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາໃນພື້ນທີ່ແມ່ນ້ໍາ Mississippi River Driftless
$75,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາໃນພື້ນທີ່ແມ່ນ້ໍາ Mississippi River Driftless

US Water Alliance

2 Grants

$100,000
2019
Mississippi River
ການຂະຫຍາຍພັນທະມິດທາງດ້ານການກະສິກໍາ - ເທດສະບານຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາ Mississippi, ແລະສະຫນັບສະຫນູນຄະນະຜູ້ແທນໄປທີ່ One Water Summit 2019
$120,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມນ້ໍາຫນຶ່ງໃນປີ 2018 ແລະໂດຍສະເພາະການສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືຂອງຜູ້ນໍາສະມາຊິກຂອງ Mississippi River, ຜູ້ນໍາດ້ານກະສິກໍາ Midwest ແລະ Minnesotan ແລະນັກສິລະປິນຊາວພື້ນເມືອງ

ກອງທຶນການສຶກສາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

1 Grant

$25,000
2017
Mississippi River
ການປະສານງານແລະການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເພນີໃນອ່າວ Upper Mississippi River ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການອະນຸລັກລັດຖະບານກາງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota Foundation

13 Grants

$400,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ Forever Green Initiative, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດແລະເອກະຊົນທີ່ກ້າວ ໜ້າ ດ້ານນ້ ຳ ສະອາດ, ສຸຂະພາບຂອງດິນແລະເສດຖະກິດຊົນນະບົດໂດຍການຄ້າຂາຍພືດພັນປີ ໃໝ່ ແລະຍືນຍົງ.
$200,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແບບຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກຫຸ້ມຂອງຊີວິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພື້ນທີ່
$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄ້ວາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຮງຮຽນ Humphrey ແລະໂຄງການທຶນທໍາມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ໍາໃນອະນາຄົດ
$23,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຊຸມ Summit ນ້ໍາຂອງກຸມພາ 2017 ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, Morris
$180,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນການປົກຫຸ້ມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງໃນພື້ນທີ່ກະສິກໍາ Midwest ຜ່ານ Green Lands, Blue Waters initiative
$25,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນເຂດທີ່ມີຢູ່ໃນຫນອງນ້ໍາ Minnesota
$100,000
2016
Mississippi River
ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈຂັບລົດທີ່ຈະພິຈາລະນາມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງນ້ໍາສະອາດ
$30,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງລັດຖະບານ
$30,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອການຄ້າໃນການຜະລິດມິນນີໂຊຕາທີ່ສ້າງສຸຂະພາບຂອງດິນແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາ
$25,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອທົດສອບແລະສະຫນອງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືຊອຟແວໃຫມ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການຈັດການໂຄງການອະນຸລັກໃນເຂດການກະສິກໍາທີ່ດີກວ່າ
$180,000
2014
Mississippi River
ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນການປົກຫຸ້ມຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງໃນພື້ນທີ່ກະສິກໍາ Midwest ຜ່ານ Green Lands, Blue Waters initiative
$25,000
2014
Mississippi River
ການພັດທະນາແລະເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູ່ມືແລະເວັບໄຊທ໌ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກໍາຕາມວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດສໍາລັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດການອະນຸລັກ
$60,000
2014
Mississippi River
ສໍາລັບການພັດທະນາອຸປະກອນການສຶກສາທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂອງມິນນິໂຊຕາປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນໃນເຂດລຸ່ມ

ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍ Vermont

1 Grant

$15,000
2016
Mississippi River
ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ເພື່ອນຂອງສານສະຫຼຸບສານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປົກປ້ອງຢູ່ໃນແມ່ນ້ໍາ St Croix

Washington University

2 Grants

$144,000
2017
Mississippi River
ເພື່ອສືບຕໍ່ປົກປ້ອງແລະເສີມຂະຫຍາຍເຂດດິນທາມແລະເຂດນໍ້າຖ້ວມ, ແລະປົກປ້ອງແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນລັດ Missouri ແລະ Illinois
$288,000
2015
Mississippi River
ສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົນໃນ Mississippi River Collaborative, ແລະວຽກງານຂອງຕົນເພື່ອປົກປ້ອງແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນ Missouri ແລະພາກໃຕ້ Illinois.

West Wisconsin Land Trust

1 Grant

$50,000
2014
Mississippi River
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສາຍນ້ໍາເປົ້າຫມາຍໃນເຂດ Wisconsin ພາກຕາເວັນຕົກໂດຍສ້າງການປູກພືດແບບຖາວອນໃນທະນາຄານນ້ໍາ

White Earth Reservation Tribal Council

1 Grant

ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

ສີຂາວໂລກ, MN

$20,000
2015
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພື້ນເມືອງແລະສູນກາງວັດທະນະທໍາທີ່ສຸມໃສ່ບັນຫານ້ໍາທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນເຂົ້າທໍາມະຊາດ

Wilderness Inquiry

1 Grant

$20,000
2019
Mississippi River
ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການແຂ່ງຂັນ Great River Race ປະ ຈຳ ປີຂອງ Wild wilderness Inquiry ແລະການປະຊຸມກຸ່ມເຮັດວຽກໄດ້ສຸມໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ມີສິດໃນປະສົບການກາງແຈ້ງລວມທັງການປູກຈິດ ສຳ ນຶກຂອງແມ່ນ້ ຳ

Windward Fund

1 Grant

$100,000
2018
Mississippi River
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເປີດຕົວ Fellowship Leadership Systems ອາຫານແລະຜູ້ຫນຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານ້ໍາປະປາພາກຕາເວັນຕົກ Midwest
ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ