ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ລຸ້ນ: ຍຸດທະສາດຄວາມສະເີພາບໃນອາຊີ

ປະເພດ: Aligned Investments

ຫົວຂໍ້: ອາຄານ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຜະລິດລວມຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງໃນຍຸດທະສາດການລົງທຶນ. ກອງທຶນນີ້ກໍານົດວ່າບໍລິສັດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີແລະຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວ.

investment icon

ການລົງທຶນ

$ 10 ລ້ານ; originated ໃນປີ 2017

rationale icon

ເຫດຜົນ

ກິດຈະກໍາ ESG ຂອງ McKnight ໃນປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບໍລິສັດໃນເອເຊຍ, ເຊິ່ງການລົງທຶນໃນນີ້ ການຜະລິດ ແກ້ໄຂ.

benchmark icon

Benchmark

MSCI Asia Ex Japan

returns icon

Returns

ບັນທຶກການຕິດຕາມສັ້ນເກີນສໍາລັບການປະເມີນຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ

lessons learned icon

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເອເຊຍຢູ່ໃນລະດັບແນວຫນ້າຂອງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ບັນດາປະເທດທີ່ພວມພັດທະນາໃຫມ່ນີ້ມີໂອກາດທີ່ຈະເລີ້ມພັດທະນາບັນດາປະເທດພັດທະນາໃນການນໍາໃຊ້ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງປະຊາກອນຕົວເມືອງທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາແລະອື່ນໆ.

Photo Credit: iStock Artist / MarsYu

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/2020

ພາສາລາວ