ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Mellon: ຫຼັກຊັບລາຍຮັບຄົງທີ່

ປະເພດ: Aligned Investments

ຫົວຂໍ້: ອາຄານ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ພະລັງງານທົດແທນ

ການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນແມ່ນເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ເຊິ່ງໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສະແດງຄວາມສ່ຽງໃນການໄລຍະຍາວຂອງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາແລະການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ McKnight.

investment icon

ການລົງທຶນ

$ 189 ລ້ານໂດລາພັນທະບັດພັນທະບັດ; ຖ່ານຫີນທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດໃນປີ 2016

rationale icon

ເຫດຜົນ

ເນື່ອງຈາກວ່າ McKnight ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນໄລຍະການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ມີມູນຄ່າ 160 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992, ການຜູກພັນໃນໄລຍະຍາວກັບຖ່ານຫີນແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມລະຫວ່າງເປົ້າຫມາຍການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາແລະເງິນທຶນຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ຫຼັກຊັບທີ່ມີກໍານົດໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ & ຫຼັກຊັບສະຫນັບສະຫນູນການຈໍານອງແມ່ນບໍ່ແມ່ນຖ່ານຫີນ.

benchmark icon

Benchmark

ດັດສະນີຜະລິດຕະພັນທີ່ຄົງຕົວ ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຂອງຕົນ

returns icon

Returns

ປື້ມທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແມ່ນພົບກັບມາດຕະຖານຂອງຕົນ, ມູນຄ່າການລົງທຶນປະມານ 189 ລ້ານໂດລາໃນໄຕມາດ 3 2017

lessons learned icon

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ

ທາງເລືອກຫລາຍມາຍ: ຜູ້ຈັດການກອງທຶນຂອງ McKnight Mellon ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີປະໂຫຍດໃນ ຖ່ານຫີນຂີ້ເຫຍື້ອ ຈາກຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາ. ໂຄງການນີ້ສະແດງອອກຈາກຖ່ານຫີນທີ່ບໍລິສຸດ, ເຫມືອງແຮ່ແລະບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ມີຖ່ານຫີນໃຕ້ດິນ. ຜູ້ຈັດການກອງທຶນດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີການຂາຍ 8 ພັນທະບັດທີ່ມີມູນຄ່າ 1,6 ລ້ານໂດລາຈາກຫຼັກຊັບ 1,500 ພັນທະບັດ.

ຊຸມຊົນຖ່ານຫີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ໂຄງການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະລົງທຶນໃນພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ແລະມັນກໍ່ຍັງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ ຊົນເຜົ່າທີ່ຂື້ນກັບຊຸມຊົນ ວ່າແມ່ນການປະດິດສ້າງໃຫມ່ຂອງເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍ 3/2020

ພາສາລາວ