ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ກຸ່ມຊັບພະຍາກອນທົດແທນ (RRG): ກອງທຶນຜົນກະທົບຕໍ່ນໍ້າແບບຍືນຍົງ I

ປະເພດ: ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ, ຊັບສິນຕົວຈິງ

ຫົວຂໍ້: ກະສິກຳ, ນ້ຳ

ການນຳໃຊ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ຄຸນນະພາບຊຸດໂຊມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ແກ່ຍາວແມ່ນສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຄິດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບນ້ຳ ແລະຊັບສິນກະສິກຳ. RRG ຊື້ສິດທິໃນທີ່ດິນ ແລະນໍ້າໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ອົດສະຕຣາລີ, ແລະປະເທດຊິລີ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນໂດຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າ, ປະລິມານ ແລະການນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍ.

investment icon

ການລົງທຶນ

$10 ລ້ານ; ຕົ້ນກໍາເນີດໃນ 2019

rationale icon

ເຫດຜົນ

RRG ລົງທຶນໃນຊັບສິນທາງນ້ຳ ແລະກະເສດ, ເຊິ່ງມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ພູມສັນຖານຂອງພວກເຮົາ. RRG ນຳໃຊ້ວິທີການອະນຸລັກແບບວິທະຍາສາດເພື່ອຈັບ ແລະ ເກັບຮັກສານ້ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ. ໃນການຮ່ວມມືຂະແຫນງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທີ່ມີນະວັດກໍາ, The Nature Conservancy ສະຫນອງ RRG ທີ່ມີຄວາມຊໍານານທາງວິທະຍາສາດແລະການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຂອງໂຄງການກອງທຶນ. ຖ້າ RRG ບໍ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມັນຈະຈ່າຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຈັດການໃຫ້ກັບອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ.

returns icon

Returns

ໄວເກີນໄປທີ່ຈະປະເມີນ; ກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ ນຳ ໃຊ້ທຶນ.

lessons learned icon

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ

ໄວເກີນໄປທີ່ຈະລາຍງານ

Photo Credit: Matti Johnson ໃນ Unsplash.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ອັບເດດຫຼ້າສຸດ 10/2021

ພາສາລາວ