ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ພັນທະມິດ Vision Ridge: ຊັບສິນທີ່ຍືນຍົງ II

ແທນທີ່ຈະລົງທຶນໃນ "ສິນຊັບທີ່ແທ້ຈິງ" ເຊັ່ນ: ອະສັງຫາລິມະຊັບທາງການຄ້າແລະນ້ໍາມັນ, Vision Ridge ເຫັນໂອກາດໃນປະເພດສິນຊັບໃຫມ່ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຖານີ charging ລົດໄຟຟ້າ, EVgo. ວິໄສທັດຂອງມັນແມ່ນເພື່ອ "ເປີດຕະຫລາດຕະຫລາດທຶນເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການຜະລິດຂອງພວກເຮົາ."

investment icon

ການລົງທຶນ

$ 75 ລ້ານ; originated ໃນປີ 2018

rationale icon

ເຫດຜົນ

Vision Ridge Partners ກໍານົດຊັບສິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງແບບຍືນຍົງທີ່ຈະພັດທະນາພາຍໃຕ້ radar ຂອງນັກລົງທຶນແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຂຶ້ນ. ພື້ນທີ່ສໍາຄັນລວມມີນ້ໍາ, ການຂົນສົ່ງ, ການກະສິກໍາ, ທີ່ດິນແລະປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນສາມາດປະກອບມີສິ່ງຂອງຈາກເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຊີວະພາບກາຍເປັນພະລັງງານຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາໃຫມ່ໆທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວເມັດຕາທີ່ບໍ່ແມ່ນ GMO ດ້ວຍນ້ໍາຫນ້ອຍ.

returns icon

Returns

ການກັບມາທາງດ້ານການເງິນ: ເກີນໄປເພື່ອປະເມີນຜົນ; ກອງທຶນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການລົງທຶນ.

ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ: ຕົວຢ່າງຂອງການລົງທຶນທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Vision Ridge ແມ່ນ EVgo, ເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດຊາດຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ໄວທີ່ສຸດສໍາລັບລົດໃຫຍ່ໄຟຟ້າ. ການກັ່ນຕອງລະອຽດຂອງລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນບູລິມະສິດສໍາລັບໂຄງການດິນແດນ Midwest Climate & Energy ຂອງ McKnight.

lessons learned icon

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ

ໄວເກີນໄປທີ່ຈະລາຍງານ.

Photo Credit: Mariordo

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຮອງ: ມູນນິທິ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

Last updated 8/2018

ພາສາລາວ