ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
ການຊຸມນຸມຢູ່ສູນສຸຂະພາບວັດທະນະ ທຳ, ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳ ນວນຜູ້ໃຫ້ທຶນ George Floyd Memorial ຂອງຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອມູນນິທິ McKnight Foundation.
1 ນາທີອ່ານ

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຄວາມຊົງຈໍາ George Floyd

ພາສາລາວ