ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
2 ນາທີອ່ານ

ໃນເຂດທີ່ປົ່ງນໍາ, ຊາວບ້ານສອນໃຫ້ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງກັບເຕັກນິກການກະສິກໍາໃຫມ່

Groundswell International

ໃນປະເທດ Burkina Faso ປະເທດຝຣັ່ງ, ຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ປົກກະຕິຈະປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮຸນແຮງແລະລະດູຝົນ. ດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນທີ່ຫຼຸດລົງພ້ອມກັບການຜະລິດເຂົ້າຜັກແລະ sorghum, ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານມີຄວາມສໍາຄັນ.

ໃນ Gayri, Burkina Faso, ຊາວກະສິກອນທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີແລະຜູ້ລ້ຽງສັດທີ່ມີຊື່ວ່າ Issouf Odago ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮັກສາຄວາມອຶດຫິວໃນຄອບຄົວຂອງລາວ. Odago ເຫັນວ່າເພື່ອນບ້ານຂອງລາວໄດ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການກະສິກໍາດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະໄດ້ເຂົ້າໄປຫາເຂົາເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ລາວໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງລາວ, ໃນທີ່ສຸດລາວຕັດສິນໃຈທົດລອງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງດິນລາວ. ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແລະເຄື່ອງມືເຮັດສວນໂດຍຜ່ານການກູ້ຢືມອຸປະກອນຈາກບ້ານລາວ.

ທ່ານ Odago ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການປະດິດສ້າງໃຫມ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນການກະສິກໍາເພື່ອເປັນວິທີການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານໂພຊະນາແລະການຮັກສານ້ໍາໃນດິນເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ" Groundswell ແລະອົງການ NGO Burkinabe Nourrir Sans Destruire (ANSD) ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນໂດຍມູນມໍລະດົກ McKnight. ອົງການທັງສອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໃນ Burkina Faso ເພື່ອບູລະນາການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາແລະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນຫັນໄປສູ່ລະບົບອາຫານທີ່ຍືນຍົງແລະຍືນຍົງ.

ກະສິກໍາຂອງທ່ານ Odago ແມ່ນພຽງແຕ່ຫ້າເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້, ລາວໄດ້ຜະລິດ sorghum 2,625 ກິໂລຕໍ່ 3,75 ເຮັກຕາ, 300 ກຼາມສາລີໃນ 0,5 ເຮັກຕາແລະ 200 ກິໂລເມັດໃນ 1,125 ຮຕ. ໃນທ້າຍປີ 2014, ເພິ່ນໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຜະລິດເຂົ້າຜັດໂດຍ 100%, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຫຍ້າເພີ່ມຂື້ນ 900% ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງຫມາກງາເພີ່ມຂຶ້ນ 50%.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຜະລິດບໍ່ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ Odago ໃຫ້ຄອບຄົວ; ລາວຍັງສາມາດຂາຍພືດແລະແກ່ນ. ເພິ່ນໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມໂດຍການຂາຍຕົ້ນງົວສໍາລັບ CFA F 60,000 (ຫຼືປະມານ 120 ໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງມັນໄດ້ໃຫ້ລາວຈ່າຍຄ່າຮຽນສໍາລັບຄ່າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍແລະຄ່າທໍານຽມຊຸມຊົນ. ລາວຍັງສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດລ້ຽງສັດຂອງລາວແລະຊື້ລົດມໍເຕີໄຊເພື່ອເພີ່ມການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄອບຄົວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຈາກບ້ານອ້ອມຂ້າງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຟາມຂອງລາວເພື່ອເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງເຕັກນິກການປູກຝັງນິເວດຂອງລາວ, ແລະບາງຄົນໄດ້ຂໍສະຫນັບສະຫນູນລາວໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນກະສິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. "ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂ້ອຍ," ກ່າວວ່າ Odago. "ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຊື່ອໄດ້ວ່າຂ້ອຍສາມາດຜະລິດເມັດພືດແລະສາລີຫຼາຍເກີນໄປໃນດິນທີ່ມີດິນຊາຍ."

ຜົນສໍາເລັດຂອງຄອບຄົວ Odago ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເມື່ອອົງການຈັດຕັ້ງສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ.

ຫົວຂໍ້: ສາກົນ, Collaborative ການປູກພືດວິໄຈ

ເດືອນທັນວາ 2016

ພາສາລາວ