ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
4 ນາທີອ່ານ

McKnight's Pathway Schools Initiative ເພື່ອ Sunset

ໃນປີ 2011, McKnight ໄດ້ຮັບເອົາເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະນົງໃຈ - ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ອ່ານຊັ້ນທີສາມໃນ Twin Cities. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມູນລະນິທິໄດ້ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມໂຮງຮຽນເມືອງແລະໂຮງຮຽນທີ່ເລືອກຢູ່ໃນ Twin Cities, ວິທະຍາໄລການສຶກສາເມືອງຂອງ Chicago ແລະຜູ້ປະເມີນຜົນເອກະລາດ, SRI International, ເພື່ອຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍນີ້ໂດຍສອດຄ່ອງແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ນໍາໂຮງຮຽນ ແລະຄໍາແນະນໍາການຮູ້ຫນັງສືຈາກຊັ້ນ PreK-3. ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມນີ້ Pathway Schools Initiative, ແລະຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ, ຄະນະກໍາມະການຂອງຄະນະກໍາມະການ McKnight ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກທີ່ຈະຊົດເຊີຍການລິເລີ່ມໃນການສະຫລຸບໄລຍະເວລາການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ - ປີ 2017-18 ສໍາລັບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເປົ້າຫມາຍທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ການຮຽນຮ່ວມຮ່ວມກັນ

ໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ສະຫຼຸບ, ການລິເລີ່ມຂອງ Pathway Schools ຈະເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຈັດປີລະຫວ່າງ McKnight ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ. ມູນລະນິທິແມ່ນຄວາມພູມໃຈຂອງຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໆຢ່າງຂອງການລິເລີ່ມແລະຍັງມີຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບການອຸທິດທີ່ສະແດງໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນໂຮງຮຽນ Pathway, ຢູ່ UEI, ແລະຢູ່ SRI. ການປະສານງານຂອງໂຮງຮຽນ Pathway ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນການເກັບຮັກສານັກຮຽນຈາກ PreK ໄປໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີຂື້ນລະຫວ່າງໂຄງການ PreK ແລະ K-3 ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນໍາພາໃນໂຮງຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນເວລາດຽວກັນ, McKnight ຍອມຮັບວ່າການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງຕົນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ. ພວກເຮົາມີຄວາມຜິດຫວັງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທໍ້ໃຈ, ໂດຍຄວາມເປັນຈິງນີ້. ຍ້ອນວ່າມັນໃກ້ຊິດ, ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້, ແລະນໍາໃຊ້ບົດຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອແຈ້ງວຽກງານໃນອະນາຄົດຂອງ McKnight.

ການປັບປຸງໂຮງຮຽນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແລະນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ ການປັບປຸງໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ເປັນຕົວຢ່າງຈໍານວນຫລາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຢ່າງທີ່ສຸດຂອງພວກມັນຍັງຄົງຢູ່ໂດດດ່ຽວຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວຂອງໂຮງຮຽນແລະເບິ່ງຄືວ່າມັນບໍ່ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂຂອງເມືອງແລະ / ຫຼືລັດທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ເຖິງວ່າຈະມີພວກເຂົາ. ໃນໄລຍະການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາກໍ່ພົບເລື້ອຍໆວ່າຄູອາຈານແລະຜູ້ນໍາໃນໂຮງຮຽນ Pathway ຂອງພວກເຮົາກໍາລັງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງການລິເລີ່ມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງມັກຈະຂັດແຍ້ງ, ມີອໍານາດຈາກລັດຖະບານເມືອງແລະລັດຖະບານ. ລາຍຮັບຂອງຜູ້ນໍາຫ້ອງການສູນກາງແລະການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງເມືອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບກັນ. ການເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນໂຮງຮຽນ Pathway - ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນເມືອງຍັງຫຼຸດລົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເມືອງຄູ່ແຝດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍ - ແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ. ຫຼາຍກວ່າຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ Pathway ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າພາສາອື່ນນອກເຫນືອຈາກພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ Minneapolis-St. Paul ເຂດພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາ, ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຢືນຢູ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຫລາຍໆວິທີຈາກການປະກອບສ່ວນດ້ານສັງຄົມແລະເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີສອງພາສາສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ເຊັ່ນ: ຄວາມສາມາດໃນການເອົາໃຈໃສ່ແລະການຈັດການວຽກງານ, ກ່ວາເດັກນ້ອຍທີ່ໂດດດ່ຽວ, ແລະການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນທີ່ເວົ້າພາສາສອງຄົນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນການອ່ານຄວາມເຂົ້າໃຈ (Kamenetz, 2016).

ເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ເປັນສະມາຊິກທີ່ສໍາຄັນຂອງແຮງງານໃນອະນາຄົດຂອງມິນນິໂຊຕາແລະພວກເຮົາຈະເຫັນຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນຖ້າຜູ້ຮຽນພາສາຊາວຫນຸ່ມໄດ້ຮັບການຮັບໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ. ຄູອາຈານໃນຫ້ອງຮຽນແລະຜູ້ນໍາໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງທັກສະທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາດ້ານວິຊາການແລະພາສາຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ທັງພາສາອັງກິດແລະພາສາບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລົງທຶນໃນປະຊາກອນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນມິນນິໂຊຕາຂອງຜູ້ຮຽນພາສາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່າລັດຍັງຄົງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຊຸມປີຕໍ່ຫນ້າ.

ການປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງຕ້ອງມີການເປັນເຈົ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ ການປະເມີນຜົນການປະເມີນຜົນຂອງໂຮງຮຽນ Pathway ເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຖິງຄວາມໃຈບຸນແລະປະເຊີນຫນ້າກັບຄວາມຈໍາກັດຂອງອິດທິພົນຂອງ McKnight ໃນໄລຍະເວລາປະຈໍາວັນຂອງໂຮງຮຽນ. ຖ້າຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍອອກຈາກການເພີ່ມຂື້ນເພື່ອການປ່ຽນແປງການຮຽນຮູ້ແລະການສອນໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການປະຕິຮູບບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມການລິເລີ່ມຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກສຶກສາ, ຄອບຄົວ, ແລະຊຸມຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບອໍານາດທີ່ຈະກ້າວຫນ້າແລະປະຕິບັດວິໄສທັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ. ຄູ່ຮ່ວມງານພາຍນອກສາມາດຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າແລະສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນ, ແຕ່ການປ່ຽນແປງທີ່ຍືນຍົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນລະດັບພື້ນດິນ.

ຊອກຫາອະນາຄົດ

ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ນຫຍັງຕໍ່ໄປສໍາລັບ McKnight? ພວກເຮົາຈະມຸ່ງຫນ້າທໍາອິດໃນການຮັບປະກັນການປ່ຽນແປງທີ່ລຽບງ່າຍຈາກໂຄງການໂຮງຮຽນ Pathway Schools. ພະນັກງານ McKnight ຍັງຈະສືບຕໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບການຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມ, ການສໍາຫຼວດທັດສະນະສຶກສາແລະ - ສໍາຄັນທີ່ສຸດ - ການຮັບຟັງຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນຊຸມຊົນ.

ພວກເຮົາຈະຟັງເພື່ອເຂົ້າໃຈດີກວ່າບ່ອນທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເລັ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຕັມໄປ, ແລະບ່ອນທີ່ການຄິດແລະການເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນສາມາດປ່ຽນແປງລະບົບທີ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຂອງພວກເຮົາ.

ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາ

ເດືອນມັງກອນ 2017

ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ