ໃນລະດັບຊາດ, MN ຈັດອັນດັບທີ 46 ສໍາລັບການຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງ AAPI ແລະເປັນບ່ອນຫນຶ່ງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມສາມາດສີຂາວ - AAPI ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບການອ່ານລະດັບສີ່, ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ບົດລາຍງານນີ້ມີສາມໂຮງຮຽນ MN ໂດຍນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດໃຫມ່ໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ AAPI ເຕີບໃຫຍ່.