Nov 2008 - ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງ Holm ເປັນນັກກະວີແລະນັກຂຽນບົດລາຍງານຊີວະປະວັດຂອງວຽກງານແລະຊີວິດຂອງລາວແລະຮູບພາບຕົ້ນສະບັບ.