ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
1 ນາທີອ່ານ

Root Capital

Root Capital

Root Capital

Root Capital ລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດກະສິກໍາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຫັນປ່ຽນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ. ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຊື້ພືດເຊັ່ນ: ກາເຟ, ຫມາກຖົ່ວ, ຫຼື quinoa ຈາກຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ. ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ພວກເຂົາກາຍເປັນເຄື່ອງຈັກຂອງຜົນກະທົບທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງແລະຊາວຫນຸ່ມ, ຍືນຍົງສັນຕິພາບແລະຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. Root Capital ໃຫ້ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ: ການເຂົ້າເຖິງທຶນ, ການຄ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນແລະການປະຕິບັດການອະນຸລັກ.

ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍມູນລະນິທິ McKnight, Root Capital ຈັດກອງປະຊຸມຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນສໍາລັບສີ່ອົງການຈັດຕັ້ງການຜະລິດ quinoa ໃນເຂດພູດອຍຂອງໂບລິເວຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຈັດການທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນແລະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍໃນເຂດທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງດ້ານການເງິນແລະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມູນນິທິ McKnight ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການສຶກສາຜົນກະທົບທີ່ເຮັດໃຫ້ Root Capital ສາມາດປະເມີນວ່າທຶນແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງມັນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຊຸມຊົນກະສິກໍາເຫຼົ່ານີ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວກະສິກອນ quinoa ການສໍາຫຼວດລາຍງານວ່າຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດທີ່ຮາກຖານໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ, ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ໃນການຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນເຊັ່ນ: The McKnight Foundation, Root Capital ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບໍລິສັດ 1,000 ແຫ່ງໃນລະຕິນອາເມລິກາ, ອາຟຣິກາແລະເອເຊຍ, ແລະໄດ້ແຈກຢາຍ 1.2 ພັນລ້ານໂດລາເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງ 6 ລ້ານຄົນໃນຊຸມຊົນກະສິກໍາ.

ຫົວຂໍ້: ສາກົນ, Collaborative ການປູກພືດວິໄຈ

ເດືອນພຶດສະພາ 2015

ພາສາລາວ