ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຄວາມອຶດຫິວຂອງໂລກ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ—ພວກເຂົາທັງສອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນອັນຮີບດ່ວນຂອງພວກເຮົາ. #FoodSystems,… https://t.co/WXJY9j8FpY

ພາສາລາວ