ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມສະ ເໝີ ພາບຂອງພວກເຮົາຍົກສູງບາງຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດເພື່ອອຽງໄປສູ່ຮຸ້ນໃນ 3 ປີນັບຕັ້ງແຕ່… https://t.co/bQwHvW9ZbW

ພາສາລາວ