ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເຕືອນໄພ: ເຂົ້າຮ່ວມໃນມື້ນີ້ ແລະ ມື້ອື່ນ, ວັນທີ 11-12 ຕຸລາ, ເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ ສູນກາງຂອງງານມະຫະກຳຮູບເງົາການຄົ້ນຄວ້າຊາວກະສິກອນຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີສະຖານທີ່... https://t.co/XaI3sZq8EB

ພາສາລາວ