ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

“ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ Bipartisan ໃຫ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ MN ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ… https://t.co/tvUJjK1m44

ພາສາລາວ