ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ມື້ນີ້ແມ່ນວັນເລືອກຕັ້ງ! ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ລັດ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ທັງ​ຫມົດ​ມີ​ສຽງ​ໃນ​ການ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ… https://t.co/h5W35CWjJU

ພາສາລາວ