David Nicholson joined McKnight in September 2020 as ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະສະ ເໝີ ພາບ (V&EC) program director. The V&EC program aims to ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ສຳ ລັບ Minnesotans ທັງ ໝົດ ທີ່ມີ ອຳ ນາດຮ່ວມກັນ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ໃນສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, Nicholson ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນລະບົບໂດຍຜ່ານການ ນຳ ພາຊຸມຊົນແລະການກໍ່ສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮາກຖານ. ລາວໄດ້ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ການເປັນຜູ້ ນຳ ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການການກຸສົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ ກຳ ໄລແລະການຮ່ວມມື.

As executive director for Foundation Headwaters for Justice, Minnesota’s premier social justice community foundation, he focused on building people-powered democracy and finding points of intersection between different groups and interests. He introduced the ໂຄງການໃຫ້ ເຂົ້າໄປໃນລັດມິນນີໂຊຕາ, ແບບຈໍາລອງການກຸສົນທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທີ່ນໍາເອົາກຸ່ມຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຊົນເຜົ່າຮ່ວມກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍຊຸມຊົນ.

ກ່ອນ ໜ້າ ນັ້ນໃນອາຊີບ, ທ່ານ Nicholson ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍການໂຄງການຢູ່ທີ່ Ain Dah Yung (ສູນບ້ານເຮົາ), a culture-based resource center serving Native families and youth. He also spent five years crafting policies in state government as director of the ກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ, ໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຢຸດຕິການລ່ວງລະເມີດເດັກ.

Nicholson has served on nonprofit boards for more than 20 years, 10 of them in board leadership roles. He has also served on national philanthropic boards, most notably for the former ການແລກປ່ຽນເງິນທຶນ, a national collaborative of 17 social justice foundations.