ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
Paula Vasquez Alzate

Paula Vasquez Alzate

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

ສິລະປະແລະວັດທະນະທໍາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ & ການດໍາເນີນໂຄງການ, ຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະມີຄວາມສະເີພາບ

[ທີ່ຢູ່ອີເມວປ້ອງກັນ javascript]
ພາສາລາວ