ທ່ານ Therese Casey ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ McKnight Foundation ໃນປີ 1988 ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມມູນລະນິທິນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1999. ໃນກໍລະນີນີ້, Casey ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີການເງິນແລະລາຍງານທາງດ້ານການເງິນຂອງມູນລະນິທິເພື່ອຮັບປະກັນຫຼັກການບັນຊີທົ່ວໄປ, , ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ນາງນໍາພາພະນັກງານບັນຊີໃນກອງປະຊຸມພັນທຸກໍາທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມຕ້ອງການລາຍງານ. Casey ຍັງປະສານງານການກວດສອບປະຈໍາປີແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາສີຂອງໂຄງການ, ຊ່ວຍຮອງປະທານປະເທດດ້ານການເງິນແລະການປະຕິບັດໃນການກະກຽມງົບປະມານປະຈໍາປີແລະສະຫນັບສະຫນູນຄະນະກໍາມະການດ້ານການເງິນແລະການກວດສອບ. Casey ປະຈຸບັນເປັນຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການເງິນ.

ໃນໄລຍະການຖືຄອງຂອງນາງ, Casey ໄດ້ນໍາພາການພັດທະນາໂຄງການຂອງຂວັນຂອງພະນັກງານ, ຈັດການການປ່ຽນແປງຈາກລະບົບການບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ້ໄປສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີແລະຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຈາກຂະບວນການຊໍາລະເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ນາງປະຈຸບັນນໍາທີມງານຄົ້ນຫາການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າແຮງໄປສູ່ລະບົບການເງິນທີ່ມີເມຄ.

ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ມູນລະນິທິ, Casey ໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີປະລິນຍາຕີຈາກບັນຊີວິທະຍາໄລ Saint Thomas ແລະກາຍເປັນຜູ້ບັນຊີສາທາລະນະຮັບຮອງ. ທ້າວ Casey, ນັກຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແລະປັບປຸງຂະບວນການທຸລະກິດ. ນາງກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນການສື່ສານ.

ກິດຈະກໍາອາສາສະຫມັກຂອງ Casey ໄດ້ລວມເອົາການກໍ່ສ້າງເຮືອນທີ່ມີໂຄງການເຮັດວຽກ Jimmy Carter ຂອງ Habitat for Humanity ໃນ Puebla, ເມັກຊິໂກ, ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າດ້ານພາສີຢູ່ເຮືອນ Pillsbury ໃນ Minneapolis ແລະເປັນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການບັນຊີສໍາລັບວິທະຍາໄລຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. Casey ແມ່ນມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຫລາຍກຸ່ມທີ່ສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ການອອກແບບ, ການຄິດທີ່ສໍາຄັນ, ການປະດິດສ້າງແລະການເລົ່າເລື່ອງ.