ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ສາກົນ

ກະລຸນາຮັບຊາບ: ພວກເຮົາມີສະຕິທີ່ອົງກອນຕ່າງໆ ກຳ ລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ໄດ້ ນຳ ເອົາໂດຍ Covid-19, ແລະພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜ່ອນເບົາພາລະ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. ພວກເຮົາຂໍເຊື້ອເຊີນຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອເວົ້າກັບການຕິດຕໍ່ໂຄງການຂອງພວກເຂົາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການດັດປັບທີ່ອາດມີຕໍ່ສັນຍາການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊັ່ນວ່າຈຸດປະສົງການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືເວລາ. ອ່ານ ຄຳ ຕອບຂອງ McKnight ກັບໂຣກ coronavirus ຕໍ່ຜູ້ຮັບທຶນ CCRP ຂອງພວກເຮົາ.

ເປົ້າຫມາຍຄົ້ນຄ້ວາປູກພືດຮ່ວມ: ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ, ຍືນຍົງ, ສະບຽງອາຫານໂດຍນໍາໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມມືແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ສະຖາບັນວິໄຈແລະອົງການພັດທະນາ.

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາປູກພືດຮ່ວມມື (CCRP) ເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນໂລກທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງທີ່ຜະລິດໂດຍປະຊາຊົນຢ່າງຍືນຍົງ. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາໃນ 12 ປະເທດໃນສອງທະວີບທີ່ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງຂອງສະບຽງອາຫານໄດ້ສ້າງ "ຈຸດຮ້ອນ".

ສາກົນ

2020 Grantmaking at a glance
View Recent Grants

73ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 

$8.3Mການຊໍາລະເງິນ

ພາສາລາວ