ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວິທີການສະຫມັກ

McKnight's Strategic Framework

ມູນນິທິ McKnight ຂອງ ຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດ ແຈ້ງການວຽກງານຂອງທຸກຂົງເຂດໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງແຜນງານສາກົນ. ມັນແນະ ນຳ ວິທີທີ່ພວກເຮົາເຮັດການຊ່ວຍເຫຼືອ, ທັດສະນະແລະບົດບາດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຄວາມ ສຳ ພັນຂອງພວກເຮົາ. ກອບຍຸດທະສາດ, ເຊິ່ງຖືກດັດແປງເປັນປະ ຈຳ, ອະທິບາຍເຖິງພາລະກິດ, ຄຸນຄ່າ, ຄຳ ໝັ້ນ ສັນຍາແລະວິທີການເຮັດວຽກຂອງມູນນິທິ.

ເງື່ອນໄຂການເລືອກ: ຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາຖາມ

ສໍາລັບ CCRP, ການຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກອບມີການວາງແຜນແລະບູລິມະສິດໃນລະດັບພາກພື້ນແລະຍຸດທະສາດ, ຄຸນນະພາບ, ນະວັດຕະກໍາແລະການຮັບຮູ້ຂອງສະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ໃນການທົບທວນບົດສະເຫນີ, ພວກເຮົາພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ແມ່ນວິທີການຂອງໂຄງການແລະສຸມໃສ່ການສອດຄ່ອງກັບ ທິດສະດີ CCRP ຂອງການປ່ຽນແປງ?
 • ໂຄງການນີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການປັບປຸງລະບົບກະສິກໍາ ຫຼື AEI?
 • ແມ່ນສຸມໃສ່ການ ການປັບປຸງລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການກະສິກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ ໃນລະບົບອາຫານໃນພາກພື້ນແລະວິທີທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລາຍໄດ້, ໂພຊະນາການແລະຜົນຜະລິດຂອງຄົວເຮືອນຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ?
 • ໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ ມຸມເບິ່ງຂອງລະບົບ, ລວມທັງການພິຈາລະນາຂອງປັດໃຈເຊັ່ນການປັບປຸງການປູກພືດແລະການເຂົ້າເຖິງແກ່ນ; ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດ; ການຄຸ້ມຄອງດິນແລະນ້ໍາ; ການເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ; ການເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ; ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດປະກອບມີການຜະລິດ, ການບໍລິໂພກແລະ / ຫຼືພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານສັງຄົມແລະການຕະຫລາດໃນປະເທດ. ຈຸດເຂົ້າອາດປະກອບມີການປັບປຸງການປູກແລະການເຂົ້າເຖິງແກ່ນ; ການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດ; ສຸຂະພາບຂອງດິນ; ການເສີມຂະຫຍາຍອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ; ການເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ; ແລະ / ຫຼືການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການແລະການສຶກສາ?
 • ແມ່ນການ ໂຄງການທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງເຫມາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລະບົບອາຫານແລະການກະສິກໍາ?
 • ການອອກແບບໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທາງບວກ ສໍາລັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ?
 • ມີ​ບໍ່ ການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງແລະການຮ່ວມມື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ຊາວກະສິກອນແລະຂະແຫນງການພາກເອກະຊົນຕາມຄວາມເຫມາະສົມແລະຈໍາເປັນແລະວິທີການໃຫມ່ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ?
 • ໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໃດ ຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທໍາແລະເພດ?
 • ຄວາມສາມາດໃນການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການແມ່ນຫຍັງ ຄວາມຮູ້ແລະການປະຕິບັດ "ສິນຄ້າປະຊາຊົນ" ທີ່ດີຂຶ້ນ ນອກຈາກສະຖານທີ່, ສະພາບແວດລ້ອມແລະຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງຕົນ?

ຂັ້ນຕອນການຍື່ນສະເຫນີສໍາລັບຜູ້ສະເຫນີທີ່ຖືກເຊີນ

ຖ້າໄດ້ຮັບເຊີນທ່ານຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ໂດຍພະນັກງານ McKnight ແລະຜູ້ທີ່ປຶກສາໃນພາກພື້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານແລະແນະນໍາທ່ານໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊິ່ງປະມານ 7-9 ເດືອນຈາກບັນທຶກແນວຄິດໄປຫາການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍ:

 1. ສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອອນໄລນ໌ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການເຊີນໂດຍ CCRP. ຄໍາແນະນໍາ, ກໍານົດເວລາແລະເວບໄຊທ໌ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແອັບພລິເຄຊັນອອນໄລ໌ຂອງ McKnight ຈະຖືກສົ່ງອີເມວໄປຍັງທ່ານ.
 2. ຖ້າຖືກເຊີນ, ສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງເຕັມທີ່. ວຽກງານທີ່ໄດ້ສະເຫນີຈະປະກອບມີຂັ້ນຕອນການວາງແຜນຫຼືຂັ້ນຕອນການວາງແຜນທີ່ປົກກະຕິໄລຍະຫົກເດືອນຫາປີທີ່ຕິດຕາມໂດຍຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ປົກກະຕິຈະມີເວລາສອງຫາສາມປີ.
  • ໃນໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ໂຄງການຈະປະກອບແລະປະກອບມີຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະເຫນີທັງຫມົດ; ພັດທະນາແຜນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເຕັມທີ່, ທິດສະດີຂອງໂຄງການການປ່ຽນແປງ, ການຕິດຕາມກວດກາແລະການປະເມີນຜົນ, ແລະຄໍາຖາມແລະໂປຼແກຼມຄົ້ນຄ້ວາ, ນອກເຫນືອໄປຈາກການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນຫຼືການເກັບຂໍ້ມູນ.
  • ເງິນທຶນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ສິ່ງສໍາຄັນ: ຖ້າການສະເຫນີເປັນການອະນຸມັດສໍາລັບການສະຫນອງທຶນ, ໂຄງການກໍ່ຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນປະຕິບັດຕົວເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນ (CoP) ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ການຄາດຄະເນຂອງ CCRP ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ CoP.

ກະ​ລຸ​ນາ​ບັນ​ທຶກ:

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາການປູກພືດຮ່ວມກັນມີຂະບວນການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປິດລົງດ້ວຍການໂທເປົ້າຫມາຍບາງຄັ້ງສໍາລັບແນວຄວາມຄິດ. ການຮ້ອງຂໍເງິນທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບພຽງແຕ່ຈາກອົງການທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ໃຊ້ຫຼືໃນການຕອບຕໍ່ການໂທເປົ້າຫມາຍ.

ພາສາລາວ