ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ

ກະລຸນາສັງເກດ: ຫຼັງຈາກການສະຫນອງເງິນທຶນ 35 ປີແລ້ວ, ມູນນິທິ McKnight ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີ 2021. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບການສະເຫນີທຶນໃຫມ່. ຫຼັງຈາກການປະເມີນຜົນລະອຽດຂອງໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດພື້ນຖານແລະບູລິມະສິດຕ່າງໆ, ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບວ່າມັນຈະດີທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງວຽກງານສາກົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາເຄົາລົບນັບຖືຄວາມສໍາພັນທີ່ເຮົາເຄີຍສ້າງຢູ່ໃນຊຸມຊົນແລະຂໍຂອບໃຈທຸກໆຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຍືນຍົງແລະປົກປ້ອງສິດທິຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ໂປລແກລມ McKnight Foundation ຂອງອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກໍານົດແລະນໍາໃຊ້ບັນດາວິທີແກ້ໄຂຊຸມຊົນເພື່ອສິດທິຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດແລະໂລກສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ, ທາງດ້ານນິເວດສາດແລະສັງຄົມ.

ເນື່ອງຈາກສະຖານະການນີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສາມາດຂອງພາກພື້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນວິທີທີ່ຕອບສະຫນອງກັບ, ລວມເອົາແລະສອດຄ່ອງກັບສຽງຂອງຊຸມຊົນ. ແລະທີ່ຕ້ອງການ:

  • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຖືກຈັບຄູ່ກັບຊັບພະຍາກອນທັກສະແລະການເຊື່ອມຕໍ່.
  • ການພັດທະນາພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະສະມາຄົມທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະເຄືອຂ່າຍ.
  • ຄວາມພະຍາຍາມໃນທົ່ວໂລກ, ພາກພື້ນແລະໃນປະເທດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນ.
ກົນລະຍຸດຂອງພວກເຮົາ
man smiling and looking through his crops

ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ມີປະສິດຕິ

ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນກອງທຶນກາງ, ໂຄງການແລະໂຄງການທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ລວມທັງ:

  • ບັນດາໂຄງການແລະໂຄງການໃນທ້ອງຖິ່ນແລະລະດັບຊາດໃນລາວແລະຫວຽດນາມທີ່ມີພື້ນຖານຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ, ການຮ່ວມມືແລະ / ຫຼືນະໂຍບາຍທີ່ກວ້າງຂວາງ.
  • ອົງການຍືນຍົງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງ.
people discussing a situation together

ພວກເຮົາປະກອບແລະສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືແລະການສະຫນັບສະຫນູນ.

ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນໃນການຮ່ວມມືລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດແລະລະດັບໂລກທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ການປະຕິບັດແລະນະໂຍບາຍທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອໃຫ້ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້,

  • ຜົນກະທົບທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນພື້ນເມືອງ.
  • ເຄືອຂ່າຍແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄວາມພະຍາຍາມໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ພາກພື້ນແລະທົ່ວໂລກທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດ.

ທິດສະດີຂອງການປ່ຽນແປງ

Geographic Focus

ການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນບັນດາປະເທດລາວ, ກໍາປູເຈຍແລະຫວຽດນາມ.

ກະລຸນາສັງເກດ: ຫຼັງຈາກການສະຫນອງເງິນທຶນ 35 ປີແລ້ວ, ມູນນິທິ McKnight ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີ 2021. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ຍອມຮັບການສະເຫນີທຶນໃຫມ່. ຫຼັງຈາກການປະເມີນຜົນລະອຽດຂອງໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດພື້ນຖານແລະບູລິມະສິດຕ່າງໆ, ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບວ່າມັນຈະດີທີ່ສຸດເພື່ອປັບປຸງວຽກງານສາກົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາເຄົາລົບນັບຖືຄວາມສໍາພັນທີ່ເຮົາເຄີຍສ້າງຢູ່ໃນຊຸມຊົນແລະຂໍຂອບໃຈທຸກໆຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຍືນຍົງແລະປົກປ້ອງສິດທິຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ພາສາລາວ
English ˜اَف صَومالي Deutsch Français العربية 简体中文 Tiếng Việt हिन्दी 한국어 ភាសាខ្មែរ Tagalog Español de Perú Español de México Hmoob አማርኛ ພາສາລາວ