ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Senior Investigator Awards

1997-1999

William A. Catterall, Ph.D. , University of Washington
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບນິເວດຂອງສະຫມອງໂຊດຽມ

Peter Dallos, Ph.D. , Northwestern University
Motility Motors of Cochlear Outer Hair Cells

ທ່ານ Norman Davidson, Ph.D. , California Institute of Technology
Adenovirus Mediated Gene Transfer ແລະການສຶກສາຂອງ Synaptic Plasticity

Richard H Goodman, MD, Ph.D. , ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບແລະວິທະຍາໄລອີນລີ
Transcriptional Signal Integration in Drosophila

Eric I Knudsen, Ph.D, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Stanford
ກົນໄກການຮຽນຮູ້ໃນລະບົບການປະສານສຽງຂອງ Owl

Lynn T Landmesser, Ph.D. , Case Western Reserve University
ໂມເລກຸນ adhesion ແລະ Synaptic Plasticity ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

Irwin B. Levitan, Ph.D. , Brandeis University
ສະມາຄົມຂອງ Ion Channels ທີ່ມີໂປຣແກຣມໂປຣແກຣມໂປຼແກມໂປຼແກຼມໂປຼແກມໂປຼແກມໂປຼແກຼມໂປຼແກຼມໂປຼແກຼມ:

Fernando Nottebohm, Ph.D. , The Rockefeller University
Genes ທີ່ກໍານົດໄລຍະເວລາຄວາມຈໍາ

Joshua R. Sanes, Ph.D. , ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ
ການພັດທະນາຂອງ Synapse Cholinergic Interneuronal: ຂົວຈາກ Neuromuscular Junction ກັບສະຫມອງ

Brian A. Wandell, Ph.D, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Stanford
Plasticity in Visual Cortex

1994-1996

Denis A. Baylor, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Stanford
ກົນໄກຂອງໂມເລກຸນຂອງການຖ່າຍທອດສາຍຕາ

Seymour Benzer, Ph.D. , California Institute of Technology
Neurogenetics of Degeneration in the Drosophila Brain

William A. Harris, Ph.D. , University of California, San Diego
Molecular Pathways of Neurogenesis

Stephen F Heinemann, Ph.D. , ສະຖາບັນ Salk ສໍາລັບການສຶກສາດ້ານຊີວະສາດ
ບົດບາດຂອງການຮັບຮູ້ Glutamate Receptor ໃນຄວາມຍືນຍົງແລະການຮຽນຮູ້ໄລຍະຍາວ

Arthur Karlin, Ph.D. , Columbia University College of Physicians and Surgeons
ໂຄງສ້າງຂອງຊ່ອງແລະປະຕູຮົ້ວໃນ Ionotropic Neurotransmitter Receptors

Story C Landis, Ph.D. , Case Western Reserve University
ການພົວພັນຈຸລະພາກຈຸລັງທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກ Synaptic ແລະໂມເລກຸນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປິ່ນປົວ

Ken Nakayama, Ph.D. , Harvard University
ຄວາມຈໍາຕາຕາແລະການເຄື່ອນໄຫວຕາ Saccadic

Elio Raviola, MD, Ph.D. , ໂຮງຮຽນແພດ Harvard
Histochemistry ຂອງເຊື້ອສາຍເຄືອຂ່າຍ

David L Sparks, Ph.D. , University of Pennsylvania Medical Center
ການປ່ຽນແປງສັນຍານໃນລະບົບ Oculomotor

Richard W Tsien, Ph.D, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Stanford
ການສະແດງອອກຂອງວົງໂຄຈອນ Ca 2+ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຣກ Neurons

1991-1993

Seymour Benzer, Ph.D. , California Institute of Technology
Neurogenetics of Degeneration in the Drosophila Brain

Pietro De Camilli, MD, Yale University of Medicine
Pathophysiology of GABA-secreting Cells

Claude PJ Ghez, MD, ມູນນິທິຄົ້ນຄ້ວາສໍາລັບສຸຂະພາບຈິດ
Sensory Mechanisms in Multijoint Movement Control

Stephen F Heinemann, Ph.D. , ສະຖາບັນ Salk ສໍາລັບການສຶກສາດ້ານຊີວະສາດ
ໂຄງສ້າງ, ປະຕິບັດ, ແລະການຄວບຄຸມຂອງ Receptors Glutamate

Bertil Hille, Ph.D. , University of Washington School Medicine
ການກະທໍາ Modulatory ຂອງ Neurotransmitters

David H Hubel, MD, Harvard Medical School
ການສຶກສາຂອງພື້ນທີ່ 18 (V-2) ໃນການປົກຫຸ້ມຂອງປົກກະຕິແລະເບິ່ງເຫັນໂດຍບໍ່ມີການເບິ່ງເຫັນ

Uel J. McMahan, II, Ph.D. , ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລ Stanford
ການສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ Postynaptic ໃນລະບົບປະສາດທ້ອງກາງ

Ricardo Miledi, MD, University of California, Irvine
ໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງ GABA Receptors ຈາກສະຫມອງແລະ Retina

Larry R. Squire, Ph.D. , University of California, San Diego
Anatomy of Memory: An Animal Model of Ischemia in the Monkey

Nobuo Suga, Ph.D. , Washington University School of Medicine
ການປຸງແຕ່ງ Cortical ຂອງສຽງສັບສົນທີ່ສໍາຄັນທາງຊີວະພາບ

1988-1990

Ira B Black, MD, Cornell University Medical College
Neurotransmitter Plasticity at Molecular Level

Joseph T. Coyle, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ Johns Hopkins
TS-16 Mouse: ຮູບແບບທາງພັນທຸກໍາສໍາລັບໂຣກ Down / Alzheimer's Disease

Gerald D. Fischbach, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ
ການສ້າງ Synapse: ການແຊກຂອງ Postynaptic Chemoreceptors

Bertil Hille, Ph.D. , ໂຮງຮຽນການແພດວິທະຍາໄລມະຫາວິທະຍາໄລ
ການກະທໍາ Modulatory ຂອງ Neurotransmitters

Masakazu Konishi, Ph.D. , California Institute of Technology
Neural Correlates of Birdsong Learning

Paul Patterson, Ph.D. , California Institute of Technology
ການກໍານົດທາດໂມເລກຸນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການແຕກຕ່າງກັນ

Michael G. Rosenfeld, MD, ວິທະຍາໄລ California, San Diego
ກົນໄກຂອງໂມເລກຸນຂອງການສະແດງອອກ Gene ໃນກົດລະບຽບໃນສະຫມອງ

Dennis J. Selkoe, MD, Brigham ແລະໂຮງຫມໍແມ່ຍິງ
Beta-amyloid Precursors in Brain Aging and Alzheimer's Disease

Larry R. Squire, Ph.D. , University of California, San Diego
Anatomy of Memory: An Animal Model of Ischemia in the Monkey

Richard F Thompson, Ph.D. , University of Southern California
Substrates Mammalian Brain Substrates of Learning and Memory Associative

1985-1987

Ira B Black, MD, Cornell University Medical College
Neurotransmitter Plasticity at Molecular Level

Joseph T. Coyle, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ Johns Hopkins
TS-16 Mouse: ຮູບແບບທາງພັນທຸກໍາສໍາລັບໂຣກ Down ແລະໂລກ Alzheimer

James Douglass, Ph.D, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບແລະວິທະຍາສາດອີນລີ
ການພັດທະນາວິທີການໂອນ Gene ເພື່ອສຶກສາການສະແດງອອກຂອງຍີນ Neuropeptide ແລະ Genes Receptor

Gerald D. Fischbach, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ
ການສ້າງ Synapse: ການແຊກຂອງ Postynaptic Chemoreceptors

Ann M. Graybiel, Ph.D. , Massachusetts Institute of Technology
ການສຶກສາທີ່ເຮັດວຽກຂອງ Striatum ໃນການພົວພັນກັບການປະດິດສ້າງທີ່ມີ Dopamine ແລະແບບຖາວອນ

Marek-Marsel Mesulam, Ph.D. , ໂຮງຫມໍ Beth Israel
ການແຜ່ກະຈາຍ intracortical ຂອງ Cholinergic ການປະດິດສ້າງ

Paul H. Patterson, Ph.D. , California Institute of Technology
ການກໍານົດທາດໂມເລກຸນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການແຕກຕ່າງກັນ

Michael G. Rosenfeld, MD, ວິທະຍາໄລ California, San Diego
ກົນໄກຂອງໂມເລກຸນຂອງການສະແດງອອກ Gene ໃນກົດລະບຽບໃນສະຫມອງ

Charles F Stevens, MD, Ph.D. , Yale University School of Medicine
ກົນໄກການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

Richard F Thompson, Ph.D. , University of Southern California
Substrates Mammalian Brain Substrates of Learning and Memory Associative

1984-1988

Robert D. Terry, MD, ແລະ Peter Davies, Ph.D. , Albert Einstein College of Medicine
ການສຶກສາດ້ານຊີວະເຄມີແລະພູມຕ້ານທານຂອງໂຣກ Alzheimer

1981-1983

Robert D. Terry, MD, Albert Einstein College of Medicine
ມະນຸດສະຫມອງ Neuropeptides ແລະຄວາມຜິດປະຕິບັດຄວາມຈໍາ

1980-1985

Samuel H Barondes, MD, University of California, San Francisco
ບົດບາດຂອງ Lectins ໃນລະບົບປະສາດແຕກຕ່າງກັນ

Paul Greengard, Ph.D, The Rockefeller University
ຟັງໂປຼຕີນ Phosphorylated ແລະສະຫມອງ

Eric Kandel, MD, Columbia University College of Physicians and Surgeons
ວິທີການຊີວະວິທະຍາຈຸລິນຊີເພື່ອການສຶກສາຂອງຄວາມຈໍາແລະການຮຽນຮູ້

Fred Plum, MD, Cornell University Medical College
ເພື່ອປະສານງານ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຂະຫຍາຍການສຶກສາດ້ານຈິດຕະສາດແລະພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນແລະຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມຮູ້

Michael L Shelanski, MD, Ph.D. , New York University Medical Center
ການສຶກສາດ້ານຊີວະວິທະຍາກ່ຽວກັບໂລກມະເຮັງ

Solomon H. Snyder, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ວິທະຍາໄລ
ການຈັດຕັ້ງທາງ neurotransmitters ແລະກົນໄກພື້ນຖານການຮຽນຮູ້ພາຍໃຕ້ການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຈໍາ

1977-1980

Samuel H Barondes, MD, University of California, San Diego
ບົດບາດຂອງ Lectins ໃນລະບົບປະສາດແຕກຕ່າງກັນ

Paul Greengard, Ph.D, The Rockefeller University
ຟັງໂປຼຕີນ Phosphorylated ແລະສະຫມອງ

Eric Kandel, MD, Columbia University College of Physicians and Surgeons
ວິທີການຊີວະວິທະຍາຈຸລິນຊີເພື່ອການສຶກສາຂອງຄວາມຈໍາແລະການຮຽນຮູ້

James L McGaugh, Ph.D. , University of California, Irvine
ຄວາມສໍາພັນຂອງສະຫມອງກັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການຂັດຈັງຫວະຂອງການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຈໍາ

Fred Plum, MD, Cornell University Medical College
ເພື່ອປະສານງານ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຂະຫຍາຍການສຶກສາດ້ານຈິດຕະສາດແລະພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນແລະຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມຮູ້

Victor E Shashoua, Ph.D, Massachusetts General Hospital
ພື້ນຖານທາງຊີວະເຄມີຂອງຄວາມຈໍາ

Michael L Shelanski, MD, Ph.D. , New York University Medical Center
ການສຶກສາດ້ານຊີວະວິທະຍາກ່ຽວກັບໂລກມະເຮັງ

Solomon H. Snyder, MD, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ວິທະຍາໄລ
ການຈັດຕັ້ງທາງ neurotransmitters ແລະກົນໄກພື້ນຖານການຮຽນຮູ້ພາຍໃຕ້ການຮຽນຮູ້ແລະຄວາມຈໍາ

Thoralf M Sundt, Jr. , MD, Mayo Medical School
ວິທີທາງຊີວະເຄມີແລະໂຄງສ້າງຕໍ່ກັບໂລກຫລອດເລືອດສະຫມອງ

ພາສາລາວ