2007 - Warbixinta sannadlaha ah ee 2006, qaabka PDF, oo ay ku jiraan macluumaadka maaliyadda.