Creative Minnesota, warbixinta ugu mihiimsan ee laga sameeyey qaybta hal-abuurka ee dawlad-goboleedka, waxay isku dayaysaa inay buuxiso macluumaadka la heli karo ee ku saabsan degaanka dhaqanka ee Minnesota iyo si loo hagaajiyo fahamkeenna muhimmadda tayada nolosha iyo dhaqaalaha.

Warbixinta Creative MN 2019

Sannad hore