Wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah ee gobolka iyo hagaajinta hab nololeedka ugu nugul ee Cambodia, Laos, iyo Vietnam.