Sisi wote tunahitaji upatikanaji wa chakula bora na njia endelevu za kusimamia rasilimali za asili. Kitabu hiki cha picha kinakualika ujue jinsi jumuiya mbalimbali zinajitahidi kufikia mahitaji hayo, yanayoungwa mkono na mpango wa utoaji wa ruzuku wa kimataifa wa McKnight.